×
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Metin KAŞ
Müdür
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurların ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışan işçilerin özlük işlemlerini yürütmek. Personelin maaş tahakkukunu yapmak. Meclis, encümen ve ihtisas komisyonlarında görev alan personellerin huzur hakları tahakkukunu yapmak. Personelin mesai takibini yapmak. Emekli kesenekleri ve SGK primlerini gününde ilgili kuramlara bildirmek. Personellerin Eğitim faaliyetlerini planlamalarını yapmak ve Eğitim Faaliyetlerini gerçekleştirmek.