×
Zabıta Müdürlüğü
Hacı Ahmet TEKKAŞ
Zabıta Müdürü
Talas belediye hudutları dahilinde 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlar çerçevesinde tanına görev ve yetkileri kamu düzeni ve genel sağlığın korunması belde sakinlerinin sağlık esenlik ve huzurunun temini amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat ve 5326 sayılı Kabahatler kanunun 32. Maddesine göre idari yaptırımları uygulamak ve ilçemizde halkın çok yoğun olarak alışveriş yaptığı halk pazarlarını denetimi haksız rekabetin önlenmesi amacıyla seyyar faaliyetlere geçit vermemektedir.
 HABERLER