×
Plan ve Proje Müdürlüğü
Tuncay TÜRKAN
Müdür
Talas Belediyesinin gelişimine katkı sağlayacak, belediye hizmetlerinde kullanılacak veya belediyeye gelir getirebilecek projeler için arsalar temin etmek, proje alanlarını belirlemek.

Plan ve projelerin uygulanabilmesi için gerekli olabilecek imar plan tadilatlarının yapılması, yaptırılması, imar uygulamalarının gerçekleşmesi için halihazır haritalar, ifraz, tevhit, ihdas ve her türlü imar uygulamalarını yapmak.

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projeleri hazırlamak.

Kent Bilgi Sistemi kurulması ve sistemin sağlıklı işleyebilmesi için veri toplanması ve üretilmesi, veri akışını sağlamak ve koordinasyonu yürütmek.
 HABERLER