Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Talas İlçe sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak; yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak; ilçe sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak gibi görevleri yapar.

PROJELER

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR

İhale Şefliği

Saha Kontrol Şefliği 

Planlama Şefliği 

TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
16.5.2019 Yönergeler İmza Yönergesi
7.9.2017 Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

06
MAY, 2021