×
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Cemal AYATA
Müdür

Belediye hizmet binaları ve eklentilerinde genel düzeni sağlamak, Süleymanlı Güneş Enerjisi Santrali, 100. Yıl Zincidere Mesire Alanı,  Ali Dağı Mesire Alanı Osmanlı Sokağı Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi, Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi,  Su Medeniyetleri Galerisi, Mevlana Meydan Parkı Gün Evi, Yaman Dede Konağı/ Tıpkı Basım Mushaflar Kur’ân-ı Kerim Sergisi, Ali Saip Paşa Hamamı ve kırsal mahallelerde bulunan 20 adet tesis ile 3 adet düğün salonunun vatandaşlara sağlıklı, güvenli, temiz hizmet vermesini ve yemekhane ile çay ocağı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak,

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak, ilçemiz sınırlarında bulunan, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik, aşevi hizmeti vermek.

Belediye ana hizmet binası ve eklentilerinin, ufak çaplı tamir bakım onarım işleri, asansör, kazan, kombi, şofben ve klima gibi tesisat ve teçhizatın tamir, bakım ve onarımını yapmak, telefon santrallerinin işleyişini sağlamak.

Belediye hizmet binaları ve eklentilerinde temizlik faaliyetlerini rutin olarak, gerekli mal ve malzemeleri temin ederek, aksatılmadan yerine getirmek.

Gerek duyulan lokasyonlara telefon hatlarını tesis etmek, hizmet binasında bulunan otomatik kapı ve bariyerlerin periyodik bakımını yapmak, sürekliliğini sağlamak.

Belediyemiz ilçe sınırları dâhilinde sosyal tesislerimizde ve halka açık alanlarda düzenlenen program ve etkinliklerde seslendirme, görüntü yansıtılması hizmetlerini sağlamak, faaliyetlerini koordine etmek.

Belediye Bütçe İçi İşletmelerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak kurulması ve işletilmesini sağlamak.