×
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Cemal AYATA
Müdür

Belediye hizmet binalarının genel düzenini sağlamak, Belediyemize ait konaklar, güneş enerji santrali ve sosyal tesislerin işletilmesi; Yemekhane ve çay ocağı hizmetlerinin sürekliliğini sağlanması.

Belediye ana hizmet binası ve eklentilerinin, ufak çaplı tamir bakım onarım işleri, asansör, kazan, kombi, şofben ve klima gibi tesisat ve teçhizatın tamir, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak.

Kapalı alanlarda temizlik faaliyetlerini rutin olarak gerekli mal ve malzemeleri temin ederek, aksatılmadan yerine getirmek.

 

Telefon santrallerinin işleyişini sağlamak gerek duyulan lokasyonlara telefon hatlarını tesis etmek, hizmet binasında bulunan otomatik kapı ve bariyerlerin periyodik bakımını yapmak sürekliliğini sağlamak.

 

Belediyemiz ilçe sınırları dahilinde sosyal tesislerimizde ve halka açık alanlarda düzenlenen program ve etkinliklerde seslendirme, görüntü yansıtılması hizmetlerini sağlamak, faaliyetlerini koordine etmek.

 

Belediye Bütçe İçi İşletmelerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak kurulması ve işletilmesini sağlamak.