×
Etüt Proje Müdürlüğü
İlker SÜLEV
Müdür
Talas Belediye Başkanlığının vizyon ve misyonuna uygun olarak çağdaş yaşam ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla farklı ölçek ve içeriklerde projeler hazırlamak, projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonları sağlamak. Sosyal ve kültürel yeni yaşam alanları oluşması için proje çalışmaları yapmak. Yıpranmış yıkılmış tarihi ve kültürel yapıların ihyası ve niteliksiz yapıların yeniden yorumlanarak kente kazandırılması ve özellikle günümüze taşınan bu mirasın gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması. Yüksek yaşam standartları doğrultusunda modern kentleşmeyi sağlamak için projeler oluşturmak. Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin proje birimleri ve ar-ge birimleri arasında iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlayarak ilçemiz için yapılacak en iyi projeyi analiz etmek ve hazırlamak. Avrupa Birliğince üye, üyeliğe aday ve üçüncü ülkelere sağlanan fon-hibe destek kredileri ile ilgili çalışma ve araştırma yaparak bu ekonomik destekleri ilçemize kazandırmaktır.