×
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Atila ŞAHİNKAYA
Müdür
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürede karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,kırsal şeflik aracılığıyla mini onarım, tamirat, bakım, hafriyat, yol açma vb. işleri gerçekleştirmek,
Başkanlık Makamının Mahalle ziyaretlerinde Başkan’a eşlik ederek taleplerin alınmasını ve ilgili birimlere şevkini sağlayarak sonuçlarını takip etmek, müdürlüğümüzce yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasım sağlayarak Başkanlık Makamına sunmak, yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla ’’İstişare Toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak, Mahalle bazında rapor hazırlamak ve bunların arşivlenmesini oluşturulmasını sağlamak.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Başkanlık Makamı tarafından verilen tüm görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Mahalle muhtarlıklarından gelen her türlü talebin kayıt altına alınarak uygun birimlere yönlendirilmesini sağlamak, sevki yapılan taleplerin takibini yaparak gerçekleşmesini ve programa alınmasını sağlamak,Kırsal Şeflik aracılığıyla mini onarım, tamirat, bakım, hafriyat, yol açma vb. işleri gerçekleştirmek, başkanlık Makamının mahalle ziyaretlerinde Belediye Başkanma eşlik ederek taleplerin alınmasını ve ilgili birimlere şevkini sağlamak, muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin belirtilen sürede karşılanması ve sonuçlandırılmasını sağlamak, müdürlüğümüze gelen tüm talep,şikayet,öneri ve isteklerin kayıtlarını tutmak, bunları raporlamak ve başkanlık makamına sunmak, yılın belirli zamanlarında muhtarlarla toplantı düzenlemek ve mahalle hizmetlerinin değerlendirilmesini sağlamak, mahalle bazında raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak,müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek.başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir.
 HABERLER