×
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Erol TAŞ
Müdür

Talas Belediye Başkanlığının hizmetlerinde kullanmak gayesiyle Maliye Hazinesine ait gayrimenkullerin tahsis işlemlerini gerçekleştirilmesi.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan tescilsiz arazileri tespit ederek tescil işlemlerinin yapılması.

Maliye Hazinesine ait gayrimenkuller ile Talas Belediyesine ait gayrimenkullerin takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi veya 4706 sayılı kanuna göre Talas Belediyesi envanterine kazandırılması.

 Mülkiyeti Belediyeye ait imar planında okul, cami, aile sağlık merkezi gibi çeşitli alanda kalan taşınmazların ihtiyaç duyulduğunda ilgili bakanlıkla mahsuplaşma iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

İlçe sınırlarımız içerisinde ilan edilmiş ve edilecek gecekondu önleme bölgeleri ile ilgili işlemlerinin yapılması.