×
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yusuf ONAT
Bilgi İşlem Müdürü
Belediyenin bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmek. Kurum verilerinin güvenli ve hızlı erişilebilmesi adına verilerin belirli bir düzen içerisinde saklanması ve yedeklenmesi için uygun altyapıyı oluşturmak. 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) gibi yazılımların kuruma kazandırılması ve sağlıklı bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

Kurum genelinde kullanılan paket yazılımların lisanslaması ve doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde eğitim ve seminerler gerçekleştirmek. 

Güncel bilgi işlem teknolojilerini yakından takip etmek.