Vizyon Misyon

Misyonumuz  ;

İlçemiz sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını, yenilikçi ve profesyonel belediyecilik anlayışı ile zamanında, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde karşılamak, çevreyi ve doğal yaşamı korumaya yönelik tedbirler almak, insan kaynaklarını gelişrirmek, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek , tarihi mirasımıza sahip çıkmak, ilçemizin tanıtımını sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve modern şehirciliğin tüm gereklerini uygulayarak halkımızın yaşama kalitesini sürekli olarak artırıcı hizmeteler sunmaktır.


Vizyonumuz ;

Fiziki ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmiş, tarihi dokusunu ve üniversite potansiyelini değere dönüştürmüş, beşeri ve sosyal sermayesi gelişrmiiş, planlı ve modern bir kentin mimarı olmak.