Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî  kontrolü düzenlemek. İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR
TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
7.9.2017 Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Yönetmelik Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Yönetmeliği
10.5.2017 Yönergeler Ön Mali Kontrol Yönergesi
17.4.2014 Yönergeler İmza Yönergesi

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

21
NİS, 2019