×
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Metin Sami DOĞRAMACI
Müdür
Belediyemiz sınırları içindeki İmar Planına uygun yeni yolların açılması ve mevcutların onarımını sağlamak, sorumluluğumuzdaki yolların yaz-kış ulaşıma açık tutulmasını, trafik akışını, yol ve sürüş güvenliğini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak ve UKOME kararlarını uygulamak, vatandaş istek ve şikayetlerini değerlendirip gerekli işlemleri yapmak, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve planlara uygun olarak yapmak birimimizin asli görevleridir.
 HABERLER