Mevzuatlar

TARİH MÜDÜRLÜK MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
30.11.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Yönergeler İç Kontrol Sistemi Yönergesi
3.10.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Stratejik Plan Revize Stratejik Plan-II 2015-2019
3.10.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Performans Programı Performans Programı 2019
24.9.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Hassas Görevler Prosedürü
1.6.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Kalite Politikamız
17.4.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi Risk Yönetimi Prosedürü
26.2.2018 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7.9.2017 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmelik Beyaz Masa Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Etüt Proje Müdürlüğü Yönetmelik Etüt Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmelik Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yönetmelik Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmelik Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmelik Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yönetmelik Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği