×
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ramazan BAKIR
Müdür
Yasal prosedüre uygun, şeffaf bir yönetim birimi oluşturmaktır ve ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanılarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan, doğal kaynaklan koruyan, modern ve sağlıklı bir kent oluşturmak.

Belediye çalışanlarımızla ile birlikte, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, çevreci, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın sağlıklı yaşam standardını yükseltmek.

Müdürlüğümüz kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşıda sorumludur.

Müdürlüğümüz' ün Yetki Alanı: Müdürlüğümüz Talas ilçesinin genel temizlik hizmetlerinin yapılması ve Belediyemizin çevre ile ilgili mevzuatlarının yerine getirilmesinde güncel mevzuat dâhilinde yetkilidir.
 HABERLER