×
Özel Kalem Müdürlüğü
Emre BAYRAKTAR
Müdür
Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık programını hazırlamak. Başkanlık Makamına intikal eden talep ve şikayetleri değerlendirerek bunların ilgili birimlere sevkini sağlamak. Temsil, davet, ağırlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile özel günlerde yapılacak organizasyon, protokol ve törenleri düzenlemek. Belediye hizmetleriyle ilgili hazırlanan davetiye, broşür, afiş, bülten, dergi vb. materyallerin ilçe halkına, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına vb. yerlere ulaştırılmasını sağlamak. Düzenlenen sosyal ve kültürel içerikli programlar ile belediye hizmetlerinin anlatımına yönelik kamera ve fotoğraf çekimi yapmak.