×
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Murat MOĞULKOÇ
Müdür
Belediyemiz Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zamanında doğru yöntem ile temin etmek.

İhale usulleriyle yapılacak alımlarda, Birimler tarafından teknik şartnameleri hazırlanan mal ve hizmet alım işlerinin ihale dosyasını hazırlamak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sözleşme imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerini yürütmek.

Gerekli olan hallerde Birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri doğrudan temin yöntemi ile karşılamak.

Satın alma faaliyetlerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.