×
Mevsimlik İşçi Alım Sonuçları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak olan Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmenlik kapsamında Belediyemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 Beden İşçisi(Temizlik), 17 Park Temizlik İşçisi ve 2 Beden İşçisi (Genel) olmak üzere toplam 30 kişilik mevsimlik işçi alımı öngörülmüştür.

Bu amaçla 02-03.07.2022 tarihinde yapılan sözlü ve yazılı mülakat sonuçlarına göre Belediyemizde Mevsimlik İşçi olarak çalışmaya hak kazanan adaylara ait liste yazımız ekinde gönderilmiştir. Listede adı geçen adayların 05.07.2022 günü saat 09:00 da kayıt işlemleri sebebiyle Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

İlanen duyurulur.