×
KAYSERİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRME AMAÇLI KİRALAMA İLANI
İlimiz, Melikgazi İlçesi Gesi-Kayabağ ile Gesi-Güney Mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesi ile 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6' ncı maddesine göre belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde anılan Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede belirtilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri üretimi yapılmak üzere, Tarım İdaresince belirlenen hak sahiplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca kiraya verilmesine dair ilan.