×
Maili İnhidam Raporları
Talas Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki merkez ve kırsal  mahallelerimizde tespit edilmiş olan metruk yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine istinaden tutulmuş mail-i inhidam raporları maliklere tebliğ edilmiş olup mezkur kanun maddesi gereği belediyemizin internet sayfasında yayınlanmaktadır.