×
Eğitim Kurumları
Adres: Talas Kiçiköy Mahallesinde bulunmaktadır.
Bilgi: Talas’ta açılan ilk Amerikan Kız Mektebi Miss Sarah Closson tarafından Aşağı Talas dolaylarında 1871 yılında kurulmuştur.
Adres: Talas Yukarı Mahalle bulunmaktadır.
Bilgi: 1893 yılında Henry Wingate’nin Talas ‘a gelmesi sonrasında erkekler için ortaokul açılmıştır. Günümüzde“Gençlik Merkezi” olarak hizmet vermektedir.
Adres: Harman Mahalle’mizde Meydanında yer almaktadır.
Bilgi: 1869 yılında Sultan Abdülaziz Han’ın emriyle ve Talas halkının katkılarıyla inşa edilmiştir. Günümüzde kütüphane olarak kullanılmaktadır.
Adres: Yukarı Mahalle'de bulunmaktadır.
Bilgi: Öğretmen evleriyle birlikte büyük bir kompleks içinde yer alan yapı 1978’den beri Erciyes Üniversitesi Sosyal Tesisleri olarak kullanılmaktadır.
Adres: İlçemize bağlı Zincidere Mahalle’mizde yer almaktadır.
Bilgi: 1907 yılında yetimhane olarak yaptırılmıştır.Günümüzde yediemin deposu olarak kullanılmaktadır.
Adres: İlçemize bağlı Zincidere Mahalle’mizde yer almaktadır.
Bilgi: Talas Belediyesi tarafından 2013 yılında restorasyonu tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
Adres: İlçemize bağlı Zincidere Mahalle’mizde yer almaktadır.
Bilgi: Bina, günümüzde yemekhane binası olarak askeriye hizmetinde kullanılmaktadır.
Adres: İlçemize bağlı Zincidere Mahalle’mizde yer almaktadır.
Bilgi: Günümüzde Vecihi Akın Kışlası içerisinde askeri hizmetlere mahsus olarak kullanılmaktadır.