×
Dağ
Adres: Ali dağı, 1800 metre yüksekliktedir. Eteklerinde Talas İlçesi bulunmaktadır.
Bilgi: Erciyes Dağı’nın (3916 m) volkanik faaliyetleri sonucunda üç tepeden oluşmuş cüruf konisidir. (Yamaç Paraşütü -Take Off ve Tesisler)