×
Belediye Encümeni
Encümen Üyeleri
Mustafa YALÇIN
Belediye Başkanı
Ragıp DOST
Üye
Çağrı DAŞAN
Üye
Halil GEDİKBAŞ
Üye
Tuncay TÜRKAN
Plan ve Proje Müdürü
Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Mali Hizmetler Müdürü
Ali ÇOBAN
Yazı İşleri Müdürü