×
Belediye Encümeni
Encümen Üyeleri
Mustafa YALÇIN
Belediye Başkanı
Cumhur YILDIZ
Üye
Ömer UĞURLU
Üye
Ümit DİLCİ
Üye
Tuncay TÜRKAN
Plan ve Proje Müdürü
Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Mali Hizmetler Müdürü
Ali ÇOBAN
Yazı İşleri Müdürü