×
Belediye Encümeni
Encümen Üyeleri
Mustafa YALÇIN
Belediye Başkanı
Ahmet TURAL
Üye
Osman Kutay ALTUNTAŞ
Üye
Selim GÜMÜŞ
Üye
Tuncay TÜRKAN
Plan ve Proje Müdürü
Mehmet Ali ÇETİNKAYA
Mali Hizmetler Müdürü
Ali ÇOBAN
Yazı İşleri Müdürü