Uygulama İmar Planları

AÇIKLAMA
Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi ile Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyi ve güneyindeki yol, yeşil alan ve konut alanları fiili duruma göre yeniden düzenlenerek planlanması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.09.2016 tarihli, 139 sayılı kararıyla onaylanıp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.09.2016 tarihli, 465 sayılı kararı ile onanarak 28.10.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde 172 ada 1 numaralı parselin batısında planlanan 7 metre yolun bahsi geçen taşınmaza ve bahçe duvarına zarar vereceği gerekçesiyle itirazda bulunulması.
KARAR TARİHİ
2.1.2017
ONAY TARİHİ
24.2.2017
KARAR NUMARASI
6
ASKI İNİŞ
07.04.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi 29 pafta, 5293 parsel numaralı taşınmazı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı ve 7 metre genişliğinde yol olarak planlı alanda kalmakta olup parseli bölen kuzey-güney doğrultulu yaya yolunun kaldırılması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
1.2.2017
ONAY TARİHİ
31.3.2017
KARAR NUMARASI
8
ASKI İNİŞ
11.05.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi 4 pafta, 599 parsel numaralı taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
6.3.2017
ONAY TARİHİ
3.5.2017
KARAR NUMARASI
20
ASKI İNİŞ
03.06.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4418 ve 4419 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde 'Özel Spor Tesisi Alanı' planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
17.3.2017
ONAY TARİHİ
3.5.2017
KARAR NUMARASI
139
ASKI İNİŞ
03.06.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 107 ada 76 parsel ile 108 ada 39 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak 'Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama alanı' planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
12.5.2017
ONAY TARİHİ
26.5.2017
KARAR NUMARASI
229
ASKI İNİŞ
24.06.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Gülistanevler Mahallesinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının K35-D-07-D-2-C ve K35-D-07-D-2-D paftalarında bulunan enerji nakil hattı konut adaları üzerinde yer almakta olup söz konusu hattın imar planından kaldırılması talebi.
KARAR TARİHİ
2.10.2017
ONAY TARİHİ
22.12.2017
KARAR NUMARASI
103
ASKI İNİŞ
23.01.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 74- 75- 76- 78- 79- 80- 81 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2017 tarihli 291 sayılı kararı ile onanarak 27.07.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 25.08.2017 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.Talas ilçesi merkez mahalleleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz talebi.
KARAR TARİHİ
2.10.2017
ONAY TARİHİ
22.12.2017
KARAR NUMARASI
104
ASKI İNİŞ
23.01.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 77 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2017 tarihli 291 sayılı kararı ile onanarak 27.07.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 25.08.2017 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.Talas ilçesi merkez mahalleleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz talebi.
KARAR TARİHİ
4.10.2017
ONAY TARİHİ
22.12.2017
KARAR NUMARASI
112
ASKI İNİŞ
23.01.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesinde yer alan 107 ada 76 parselden oluşacak yeni parsellere erişimi sağlamak amacıyla söz konusu taşınmaz ve taşınmazın doğusunda kalan mera vasıflı 107 ada 112 parsel üzerinde 10 metre genişliğinde bir yol planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.12.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
124
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Gülistanevler Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı bulunan ve dilekçe ekinde koordinatları verilen iki alanda trafo binası tesis edilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.12.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
123
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1287 parsel numaralı taşınmaz ve civarının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'kentsel gelişme alanı', 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 'az yoğun gelişme konut alanı' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. taşınmazlar üzerinde imar planları hazırlanarak ortaokul, konut alanı, park ve yol planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
15.12.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
502
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın güzergahı nedeniyle hem erişim süresi artmakta hem de güvenli bir sürüş sağlanamamaktadır. Bu nedenle 1073 ve 1074 parseller üzerinde kamulaştırma yapılarak aksın güzergahının yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
2.5.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
49
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 790 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar Taks: 0.12, Kaks: 0,24 olan A-2 nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen tescilli taşınmazların cephe aldığı 7 metre genişliğindeki yaya yolu 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında kaldırılmış olup imar planı değişikliği yapılarak kaldırılan yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.1.2018
ONAY TARİHİ
10.4.2018
KARAR NUMARASI
4
ASKI İNİŞ
11.05.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ve plan notlarına askı ilan sürecinde iken yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, itirazlara ilişkin Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 02.10.2017 tarihli, 104 sayılı ve 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları 25.12.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 23.01.2018 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Söz konusu itirazların değerlendirildiği imar planına askı ilan süreci içerisinde yeni itirazlar yapılmıştır. İtirazların değerlendirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
10.4.2018
KARAR NUMARASI
25
ASKI İNİŞ
11.05.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 70 pafta, 408 ada, 19 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok= 40.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan yapının tadilat projesinin hazırlanmakta olduğu belirtilerek konut adasının Yençok değerinin bu yapının yüksekliğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
22
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 pafta, 51 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu mevcut konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok= 11.25 metre, A-3 yapılaşma nizamlı konut alanları, otopark ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde planlı otopark alanının kuyu ve ağaçların bulunduğu alanda yer alması nedeniyle otopark alanının yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
26
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Han Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1679 ada, 1 parsel numaralı taşınmazı koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup taşınmaz üzerinde Y2 (boş parsellere önerilen yeni yapı lekesi) yapılaşma nizamında iki katlı bir konut planlıdır. Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihli ve 17 sayılı kararı ile 1679 ada 1 parsel (eski 100 ada, 83 parsel) üzerinde yapılaşmaya imkan vermek amacıyla yapılan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile hazırlanan ve hükümsüz kalan "Önerilen yeni yapının zemin katında Belediyenin uygun görmesi durumunda koruma amaçlı imar planına aykırı olmamak şartı ile ticari kullanımlar yer alabilir." ifadesinin plan açıklama raporu ve plan değişikliği paftalarına eklenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
8.6.2017
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
83
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27 ada, 183 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BL-10, Taks:0.40 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda kentsel tasarım sınırı bulunmakta olup, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile birlikte tek bir adada çözüleceğinden dolayı bu alanda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarında tabanda yoğunluk çok fazla olması sebebiyle çekme mesafelerinin yollardan 5'er metre ve emsal değerinin E=3.80, Yençok=50.50 metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
27
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 335 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar E=2.00, Yençok=40.50 metre olan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın 6 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
24
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi 1133 ada, 1 parsel, 1132 ada, 1 parsel ve 434 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında İ.A: 7650 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/34 ebatlarında ve İ.A: 4840 m2, Yençok=50.50 metre olan 22/22 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları ile park alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi ve daha etkin bir ulaşım şeması oluşturulması amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
9.5.2018
ONAY TARİHİ
22.6.2018
KARAR NUMARASI
59
ASKI İNİŞ
25.07.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, TAKS=0.50, Yençok=7.50 metre olan özel sağlık tesisi olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin her cepheden 3 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
6.7.2018
KARAR NUMARASI
74
ASKI İNİŞ
07.08.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kepez Mahallesi, 1287 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60 olan ortaokul alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda parsel sınırları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyuşmazlık bulunmakta olup, imar adasının bahsi geçen parsel sınırlarına uygun hale getirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
6.7.2018
KARAR NUMARASI
73
ASKI İNİŞ
07.08.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1100 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Söz konusu ticaret alanının kuzeyinden geçen ve 22.08.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile kaldırılan 7 metre genişliğindeki yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
47
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 pafta, 704 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol ve kısmen yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları, E=0.70, Yençok: 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın güneyinde yer alan imar planındaki kütle nizam konut alanının yaklaşık 5 m2’lik kısmı sehven ark alanı olarak tescilli alanda kaldığından, kütle nizam konut alanının parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
48
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 59 pafta, 664 ada, 6 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 5 metre olarak belirlenen yan bahçe çekme mesafesinden dolayı taşınmaz üzerinde yapılaşmanın mümkün olmadığından yan bahçe çekme mesafesinin 3 metre olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
49
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 54 pafta, 253 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın tescili bozulmuş olup 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planından önceki haline dönüştürülmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
63
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 73 ada, 79 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 12.50 m. yapılaşma nizamlı mesleki ve teknik öğretim alanı ve kısmen ilkokul alanı ile yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde ek derslik projesi uygulanacağından emsal değerinin 1.2 olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda nizamlı mesleki ve teknik öğretim alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve emsal değerinin 1.2 olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
81
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 702 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında İ.A.=8032 m2, Yençok=50.50 metre olan 21/25.5 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
78
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 171 ada, 60 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu alanda tescilli imar parseli ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyuşmazlık olduğu belirtilmiştir. Bahsi geçen alanda imar planı değişikliği yapılarak imar adasının tescile uygun hale getirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
64
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi içerisinde bulunan, tapunun Kiçiköy Mahallesi, 184 ada, 4 parsel numaralı taşınmazı mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan ilkokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanın ortaokul alanı olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
50
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 51 ada, 61 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde fiiliyatta yer alan yapının 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında yol olarak planlı alanda kaldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen alandaki imar planı ile fiili durum arasındaki uyumsuzluğu gidererek daha nitelikli bir ulaşım bağlantısı sağlanması amacıyla plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
58
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararı ile onaylanan Talas ilçesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notuna ilişkin uygulama aşamasında şifahi olarak gelen şikayetler ve istekler doğrultusunda ticaret alanı ve konut altı ticaret alanlarında kat yüksekliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
80
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 1360 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan lise alanı ve E=1.50, Yençok=40.50 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
20.9.2018
KARAR NUMARASI
76
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 13 ada, 4, 10, 11, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adalarının güneyinde ark olduğu tespit edilmiş olup, arkın imar adasının dışında bırakılması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
20.9.2018
KARAR NUMARASI
77
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 792 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 555 ada, 1 parsel; 556 ada, 1 parsel; 557 ada, 1 parsel ve 793 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında kütle nizam konut alanları, park alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
20.9.2018
KARAR NUMARASI
79
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı tapunun Erciyes Mahallesi, 70 pafta, 3589 parsel numaralı taşınmazı 1/000 ölçekli koruma amaçlı imar planında 'belediye hizmet alanı' olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde trafo binası tesis edilebilmesi için koruma amaçlı imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
14.9.2018
KARAR NUMARASI
23
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 pafta, 51 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı otopark alanının kuyu ve ağaçların bulunduğu alanda yer alması nedeniyle otopark alanının yeniden düzenlenmesi talebine istinaden otopark alanının, parsel sınırları içerisinde konut alanı olarak planlı imar adasının bir kısmında yeniden planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 26 sayılı kararıyla kabul edilerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.04.2018 tarihli, 162 sayılı kararı ile onanarak 10.05.2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde, 51 ada 45 parsel numaralı taşınmaza yönelik olarak İmar Kanunun 15. ve 16. maddesine istinaden yapılacak ifraz işlemlerinde sıkıntı doğacağı gerekçesi ile yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
94
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı Yürüyüş Yolunda yapılacak olan aydınlatma elektrik tesisi çalışması kapsamında dilekçe ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilmesi için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
95
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan K35d.09.b.3a pafta, 117 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde fırın işletilmek istenildiği belirtilerek taşınmazın ticaret alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
96
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Özel Eğitim Tesisi ve Özel Spor Tesisi alanı olarak planlı tapunun Talas Mahallesi, 883 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinin revizyon imar planı öncesi haline ve civarın karakterine uygun olacak şekilde konut alanı ve donatı alanları olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
97
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 70 pafta, 402 ada, 2 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında sosyal tesis alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok= 7.50 metre yapılaşma nizamlı kreş alanı olarak planlı olup söz konusu taşınmazın özel kreş alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
98
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi, 42 pafta, 104 ada, 3 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Belediyemiz ve şahıs adına kayıtlı söz konusu taşınmazın imar planı ile tescili bozulmuş olduğundan tescile uygun hale getirilmesi için plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
100
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesi, 3360, 4460, 916 ve 910 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında jeolojik sakıncalı alan, spor alanı, ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiiliyatta yol olarak kullanılan alan ile mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
99
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1933 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7722 m2, Yençok=50.50 metre olan 22/27 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlı olup, daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.9.2018
ONAY TARİHİ
7.11.2018
KARAR NUMARASI
108
ASKI İNİŞ
17.01.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Kayseri İli, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı İşi kapsamında hazırlanan Talas ilçesi, Kepez Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
1.10.2018
ONAY TARİHİ
17.12.2018
KARAR NUMARASI
120
ASKI İNİŞ
26.01.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 1720 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.60 metre olan 'Resmi Kurum (Kaymakamlık)' olarak planlı olup, söz konusu alanın tescilli parsel sınırlarına uygun olarak yeniden planlanması düşünülmektedir.
KARAR TARİHİ
5.11.2018
ONAY TARİHİ
4.2.2019
KARAR NUMARASI
131
ASKI İNİŞ
09.03.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 54-59 pafta, 255 ada 1 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E= 1.00, Yençok= 12.50 metre yapılaşma nizamlı özel eğitim alanı olarak planlıdır. Taşınmazın tescil verileri arasında uyumsuzluk tespit edilmiş olup koordinat verileri yeniden gözden geçirilerek oluşturulan tescil sınırına göre özel eğitim tesis alanının yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
5.11.2018
ONAY TARİHİ
4.2.2019
KARAR NUMARASI
129
ASKI İNİŞ
09.03.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında trafo alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmazın yakın civarında yer alan 157 ada 1 parsel üzerinde bulunan ibadet yeri olarak planlı cami için bir imam evi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu 112 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imam evi yapılmak üzere ibadet alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
5.11.2018
ONAY TARİHİ
4.2.2019
KARAR NUMARASI
130
ASKI İNİŞ
09.03.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 1438 parsel numaralı taşınmaz Taks: 0.25, Kaks: 0.50, A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı, park, çocuk bahçesi ve yollar olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak imar uygulaması neticesinde oluşacak parsellerin bir kısmı 5 metre genişliğindeki yoldan cephe alacağı görüldüğünden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen "Parseller 7.00 metreden dar yollardan mahreç alamaz." hükmüne istinaden plan değişikliği yapılarak yolların 7 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
5.3.2019
KARAR NUMARASI
143
ASKI İNİŞ
04.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde, vakıflar mülkiyetindeki 208 ada, 17 parsel numaralı ve 129 ada, 6 parsel taşınmazların bulunduğu alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 18.09.2018 tarihli, 2018/798 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu alanın yeniden planlanması gerekmektedir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 22. Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı ile ilgili kurum görüşü sorulmuş olup, alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.2.2019
ONAY TARİHİ
5.3.2019
KARAR NUMARASI
20
ASKI İNİŞ
04.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ortaokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 1894 ada 1 parsel numaralı taşınmazın çekme mesafelerinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi,
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
45
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ilkokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemiz adına kayıtlı 835 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yeni yapılan okul binasının yüksekliğinin mevcut imar planı ile uyumsuz olduğundan fiiliyata göre yeniden planlanması istenilmektedir. Bununla beraber söz konusu okul alanındaki eski okul binasının da ileride yıkılıp yapılabileceği göz önüne alındığında daha nitelikli mimari projeler hazırlanması için okul alanının emsal değerinin 1.20 olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.3.2019
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
55
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda bulunan taşınmazın fiiliyatta kullanılan yoldan cephe alması sebebiyle revizyon imar planından önceki haliyle yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
146
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1938 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı ve otopark olarak planlı olup, daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
147
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında Başakpınar Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2018 tarihli ve 282 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
148
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1029 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=15.50 metre olan lise alanı ve ortaokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda daha nitelikli proje üretilebilmesi amacıyla yatırımcı kuruluşlar tarafından alanda planlı iki eğitim alanının birleştirilerek yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
149
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 107 ada, 76 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı) olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın doğusunda planlı 10 metrelik yolun mera mülkiyetinden geçmesi nedeniyle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bahsi geçen yolun parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
49
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda bulunan taşınmazın fiiliyatta kullanılan yoldan cephe alması sebebiyle revizyon imar planından önceki haliyle yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
146
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1235 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan çocuk bahçesi olarak planlı alanın konut bahçesi olarak planlanması, kaldırılan sosyal donatı alanının 739 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneybatısında yer alan konut bahçesi olarak planlı alanın fiili duruma uygun olarak çocuk bahçesi alanı olarak planlanması ile karşılanması, aynı zamanda 968 ada 1 parsel numaralı taşınmazın konut bahçesinin güneyinde yeni bir park alanı planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.1.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
2
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan park alanı olarak Belediyemiz adına terkin edilen 3813 ve 3814 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazlara yönelik belirlenmiş olan minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.2.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
25
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kentsel tasarım alanı olarak belirlenen mülkiyeti şahıslar ve belediye adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında alanın çok büyük olması uygulamalarda bir takım zorluklara neden olmaktadır. Alanda uygulama yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla kentsel tasarım sınırının revize edilerek üç kısma ayrılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.2.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
26
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27 ada, 249, 170, 169 parsel numaralı taşınmazların ve çevresinin bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.45, Yençok=40.50 metre olan konut alanı ve kısmen yol olarak planlı bulunmaktadır. Söz konusu alan üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
42
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 1333 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yollar olarak planlıdır. Taşınmaz içerisinde yer alan Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.11.2018 tarihli ve 3539 sayılı kararı ile II. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen güvercinliğin yolda kalması sebebiyle 11.01.2019 tarihli ve 3681 sayılı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile ifrazın uygun olmadığına karar verilmiştir. İmar planı değişikliği ile 10 metre genişliğindeki yaya yolunun 7 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
20.6.2019
KARAR NUMARASI
46
ASKI İNİŞ
31.07.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 22 ada, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50, Yençok=34.00 metre olan konut alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların doğu tarafında planlı 5 metre yol revizyon imar planı çalışmalarında 7 metre olarak planlanmış olup, parselasyon planında bahsi geçen yoldan cephe alan taşınmaz bulunmaması nedeniyle yolun yeniden 5 metre planlanması için plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
20.6.2019
KARAR NUMARASI
43
ASKI İNİŞ
31.07.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 pafta, 704 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol ve kısmen yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları, E=0.70, Yençok: 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın güneyinde yer alan imar planındaki kütle nizam konut alanının bir kısmı sehven ark alanı olarak tescilli alanda kaldığından, kütle nizam konut alanının parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
20.6.2019
KARAR NUMARASI
48
ASKI İNİŞ
31.07.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 777 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24, ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazlar kuzeyinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun fiili olarak açılması sonucunda 4 numaralı parsele kot farkından dolayı erişim sağlanamamaktadır. Revizyon imar planı ile kaldırılan ve taşınmazların doğusundan geçen 7 metre genişliğindeki yoldan erişim sağlanacak şekilde şahıslar tarafından arazide düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1221 parsel ile mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 3283 parsel numaralı taşınmaz üzerinde revizyon planı öncesinde yer alan yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
1.7.2019
ONAY TARİHİ
4.10.2019
KARAR NUMARASI
116
ASKI İNİŞ
09.11.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kertmeler Mevkiinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.25, Yençok= 34.00 metre yapılaşma nizamlı konut alanları, E=1.50, Yençok= 40.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı, cami alanları, ticaret alanları, ilkokul alanı, aile sağlığı merkezi alanı, yüksek öğretim alanı, trafo alanı, park alanları, otopark alanları ve yolları kapsayan bir bölge içerisinde İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması işlemlerine başlanılmış olup parselasyon planlarının askı ilan sürecinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, hem uygulamanın etkinliğini ve uygulanabilirliğini artırmak hem de kamu yararı açısından değerlendirildiğinde planda 18. madde uygulamasını zorlayan noktalarda yeni düzenlemeler yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
1.7.2019
ONAY TARİHİ
4.10.2019
KARAR NUMARASI
118
ASKI İNİŞ
09.11.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında Başakpınar Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2018 tarihli ve 282 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1/5000 ölçekli ilave- revizyon nazım imar planına uygun olarak plan müellifi tarafından hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 03.12.2018 tarihli ve 148 sayılı kararıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.01.2019 tarihli, 14 sayılı kararı ile onanarak 29.03.2019 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 27.04.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz edilmiştir. Bahsi geçen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi
KARAR TARİHİ
10.6.2019
ONAY TARİHİ
4.10.2019
KARAR NUMARASI
107
ASKI İNİŞ
09.11.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 832 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50, Yençok=21.50 metre olan özel eğitim alanı olarak planlı olup, söz konusu alanın ticaret alanı olarak planlanması talep edilmiştir. Talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmiş olup, söz konusu alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.12.2018 tarihli, 468 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
10.6.2019
ONAY TARİHİ
16.10.2019
KARAR NUMARASI
111
ASKI İNİŞ
19.11.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 492 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2018/735 sayılı kararı ile söz konusu alana ilişkin iptal kararı bulunmaktadır. Mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında ortaokul alanı, konut alanı ve yeşil alan olarak planlı 492 parsel numaralı taşınmazın yeniden planlaması gerekmekte olup, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2018 tarihli, 348 sayılı kararı ile TİCK alanı ve ortaokul alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
1.7.2019
ONAY TARİHİ
10.10.2019
KARAR NUMARASI
115
ASKI İNİŞ
19.11.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
1.7.2019
ONAY TARİHİ
10.10.2019
KARAR NUMARASI
119
ASKI İNİŞ
19.11.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi’nde ve Mevlana Mahallesi’nde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmiş bulunan bölgelerin fiziksel durumlarının ve çevresel görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirler alınması ve kentin ihtiyacı olan alanlarının oluşturulması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar sebebiyle alanlardaki planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmektedir. Bahsi geçen alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. Maddesi'nde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. Maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
14.10.2019
ONAY TARİHİ
3.12.2019
KARAR NUMARASI
277
ASKI İNİŞ
08.01.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=10.75 metre olan ticaret alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1888 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda aile sağlık merkezi planlanması düşünülmektedir. Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı olarak planlı olup, talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektirmektedir.Bahsi geçen alanda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75. Maddesi'nde belirtilen ortak işbirliği kapsamında ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin İmar Planlarına Dair Esaslar Başlıklı 7. Bölümünün 21. Maddesi uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
9.9.2019
ONAY TARİHİ
16.10.2019
KARAR NUMARASI
248
ASKI İNİŞ
19.12.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kentsel tasarım alanı olarak belirlenen mülkiyeti şahıslar ve belediye adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında alanın çok büyük olması uygulamalarda bir takım zorluklara neden olmaktadır. Alanda uygulama yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla kentsel tasarım sınırının kaldırılması, fiili durum göz önüne alınarak söz konusu alanda yer alan konut alanları, park alanları ve yolların yeniden düzenlemesi talebi.
KARAR TARİHİ
10.6.2019
ONAY TARİHİ
14.1.2020
KARAR NUMARASI
110
ASKI İNİŞ
20.02.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesine kayıtlı 1. Komando Tugayı General Vecihi Akın (Zincidere) Kışlasının bulunduğu bölge Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarihli, 198 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında askeri alan olarak planlanmış olup söz konusu alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
10.6.2019
ONAY TARİHİ
14.1.2020
KARAR NUMARASI
104
ASKI İNİŞ
20.02.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4 pafta, 591 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'tarım arazisi' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanda ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
2.5.2017
ONAY TARİHİ
14.1.2020
KARAR NUMARASI
47
ASKI İNİŞ
20.02.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi 4 pafta,598 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmış olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanda ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.1.2018
ONAY TARİHİ
14.1.2020
KARAR NUMARASI
5
ASKI İNİŞ
20.02.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 1069 ada 1 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 7.50 m. yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Taşınmazın kuzeyinde ticaret alanına hizmet edecek bir otopark alanı planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.9.2019
ONAY TARİHİ
14.1.2020
KARAR NUMARASI
142
ASKI İNİŞ
20.02.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihli, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ve 81 sayılı kararı ile onaylanan Talas ilçesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notuna ilişkin uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda plan notlarının B.5.20 maddesinden sonra gelecek şekilde B.5.21 "Minimum parsel büyüklüğü belirtilmiş, Taks 0.12 Kaks 0.24 yapılaşma şartlı konut alanlarında, uygulamalar sonucunda oluşacak parsellerin ön cephe uzunluğu 20 m.’den az olamaz." maddesinin ilave edilmesi; yürürlükteki plan notunun B.5.21 maddesinin hükmünde herhangi bir değişikliğe gidilmeden B.5.22 olacak şekilde değiştirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
2.9.2019
ONAY TARİHİ
14.1.2020
KARAR NUMARASI
144
ASKI İNİŞ
20.02.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesinde yer alan, tapunun Talas Mahallesine kayıtlı, 1360 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan lise alanı olarak planlı olup, Yençok=17.00 metre olan ilkokul alanı planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.10.2019
ONAY TARİHİ
11.3.2020
KARAR NUMARASI
156
ASKI İNİŞ
16.04.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan park alanı olarak Belediyemiz adına terkin edilen 3813 ve 3814 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu imar adaları üzerinde yeniden düzenleme yapılarak Belediyemiz Meclisinin 04.02.2019 tarihli, 25 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmış ve onanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak imar uygulaması işlemleri sırasında bahsi geçen imar adasının güneyinde ark alanı bulunduğu görülmüş olup ark alanından çıkarılarak imar adalarının yeniden düzenlenmesi, minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.11.2019
ONAY TARİHİ
11.3.2020
KARAR NUMARASI
178
ASKI İNİŞ
16.04.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlı olup, söz konusu alanda 5 metre olarak planlı yolun 7 metre olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.11.2019
ONAY TARİHİ
11.3.2020
KARAR NUMARASI
179
ASKI İNİŞ
16.04.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 2804 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı, yol ve park alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 1988 yılı imar planına göre ifraz işlemi gerçekleşmiş; 1991 yılındaki revizyon imar planında da tescilli olan 2804 numaralı parsel kısmen park olarak planlanmıştır. Taşınmaz maliki durumdan yeni haberdar olduğunu bildirerek mağduriyetinin giderilmesi amacıyla taşınmazın tescile uygun hale getirilmesi için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
2.12.2019
ONAY TARİHİ
11.3.2020
KARAR NUMARASI
194
ASKI İNİŞ
16.04.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi, 31 ada, 4, 5, 8 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=11.25 metre olan otel alanı; 31 ada, 29 parsel numaralı taşınmaz ise yol olarak planlıdır. Söz konusu 31 ada, 29 parsel numaralı taşınmaz, 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planından önce E=1.00, Hmax=10.00 metre olan konut alanı olarak planlı idi. Talas Belediyesinin 08.06.2017 tarihli, 77 sayılı kararı ile hazırlanan ve 22.08.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında ise otel alanında kalmakta olup, askı sürecinde yapılan itirazlar sonucu Talas Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararı ile yeniden yol olarak planlanmıştır. Bahsi geçen alana ilişkin Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2019/740 sayılı kararı ile iptal kararı bulunmakta olup, alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.12.2019
ONAY TARİHİ
11.3.2020
KARAR NUMARASI
195
ASKI İNİŞ
16.04.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi’nde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilmiş bulunan bölgelerin fiziksel durumlarının ve çevresel görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, deprem riskine karşı tedbirler alınması ve kentin ihtiyacı olan alanlarının oluşturulması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar sebebiyle Mevlana Mahallesinde yer alan kentsel dönüşüm alanında ticaret alanı olarak planlı yerin çekme mesafelerinde düzenlemeler yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
2.12.2019
ONAY TARİHİ
11.3.2020
KARAR NUMARASI
197
ASKI İNİŞ
16.04.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ortaokul alanı olarak planlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Talas Belediyesi adına kayıtlı 1289 parselin bir kısmında, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 860 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 915 ada 2 parsel numaralı taşınmazlar ile belediyemize yol olarak terkin edilen alanlar üzerinde kreş alanı planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.1.2020
ONAY TARİHİ
1.6.2020
KARAR NUMARASI
7
ASKI İNİŞ
15.07.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 725 ada, 1 parsel ve 726 ada, 2 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan revizyon imar planından önce E=1.50, Hmax=30.50 metre ile E=1.50, Hmax=21.50 metre olan konut adaları ve 7 metre yol olarak planlı iken mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=2.00, Yençok=34.00 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda taşınmazlar üzerinde yapı kullanma izin belgesi alınmış olup, yeni bir işlem yapılamayacağından konut adaları arasındaki 7 metre yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.1.2020
ONAY TARİHİ
1.6.2020
KARAR NUMARASI
9
ASKI İNİŞ
15.07.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1619 parsel, 3338 parsel ve 1190 ada, 8 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam konut alanı ve yol olarak planlı olup, minimum parsel büyüklüğü şartı 1000 m2’dir. Söz konusu alanda revizyondan önce oluşan parsel büyüklüğünün yaklaşık olarak 1010m2 olduğu ancak revizyondan sonra bu değerin altına düşerek mağduriyet oluşturduğu belirtilmekte olup, alanın yeniden planlanarak mağduriyetin giderilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
6.1.2020
ONAY TARİHİ
1.6.2020
KARAR NUMARASI
12
ASKI İNİŞ
15.07.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
6.1.2020
ONAY TARİHİ
1.6.2020
KARAR NUMARASI
13
ASKI İNİŞ
15.07.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
6.1.2020
ONAY TARİHİ
1.6.2020
KARAR NUMARASI
14
ASKI İNİŞ
15.07.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 34 pafta, 547 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=11.25 metre yapılaşma nizamlı ilkokul alanı ve lise alanı, konut bahçesi, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın lise alanında kalan kısmında 10 metre olarak belirlenen çekme mesafesinden dolayı ilave yapı yapılmasının mümkün olmadığından yan bahçe çekme mesafesinin 5 metre olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.1.2020
ONAY TARİHİ
1.6.2020
KARAR NUMARASI
17
ASKI İNİŞ
15.07.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi Yukarı Talas Mahallesinde elektrik ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
3.2.2020
ONAY TARİHİ
16.7.2020
KARAR NUMARASI
28
ASKI İNİŞ
04.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 322 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=24.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmaz maliki tarafından emsal değerinin artırılarak E=2.00 olarak planlanması talep edilmiş olup 04.02.2019 tarih ve 24 sayılı Talas Belediyesi Meclis kararı ile talep reddedilmiştir. Söz konusu meclis kararına yönelik olarak Kayseri 1.İdare Mahkemesinin 23.09.2019 tarih ve 2019/774 sayılı iptal kararı bulunmaktadır. Ekli mahkeme kararına istinaden 322 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın E=2.00 olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.2.2020
ONAY TARİHİ
16.7.2020
KARAR NUMARASI
30
ASKI İNİŞ
04.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 1259 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok=7.50 metre olan özel kreş alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 667 sayılı KHK kapsamında mülkiyetinin maliye hazinesine devredilmesiyle eğitim ve öğretim hizmetinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisi uygun görülmüş olup, taşınmaz ilkokul olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. Taşınmazın ilkokul alanı olarak planlanarak imar planı değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
3.2.2020
ONAY TARİHİ
16.7.2020
KARAR NUMARASI
33
ASKI İNİŞ
04.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1854 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A.: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notunun B.5.9. maddesinde belirtilen “İnşaat alanı ve Yençok yapılaşma şartı belirtilmiş kütle nizam konut alanlarında, kütle çevresinde bulunan belediye mülkiyetindeki konut bahçelerinin kullanımı planda gösterilen sınırlar çerçevesinde, belediyenin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kullanım hakkı kütle nizam konut alanına verilir. Bu sınırlar içerisinde yapılacak çevre düzeni ve her türlü güvenlik önlemi bina yönetimine/yapı müteahhitine aittir.” hükmüne istinaden uygulamada komşu parselle herhangi bir anlaşmazlığa sebebiyet vermemek adına, konut bahçesi ayrım çizgisinin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planından önceki hali ile yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.3.2020
ONAY TARİHİ
13.8.2020
KARAR NUMARASI
50
ASKI İNİŞ
18.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, tapunun Harman Mahallesine kayıtlı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok=50.50 metre olan konut alanı olarak planlı bulunan 129 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanın ticaret konut alanı (TİCK) olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.3.2020
ONAY TARİHİ
13.8.2020
KARAR NUMARASI
51
ASKI İNİŞ
18.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 747 parsel numaralı taşınmazın bir kısmında ve mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1877 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı planlıdır. Bölgenin ihtiyacı göz önüne alınarak cami alanının mülkiyeti Belediyemiz adına geçmiş sosyal tesis alanı ve belediye hizmet alanı olarak planlı 1569 ada 2 parsel, 1916 ada 1 parsel ve 1617 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde planlanması ve park alanının yeniden düzenlenmesi; kaldırılan sosyal tesis alanının 1877 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı bulunan cami alanının üzerinde planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.3.2020
ONAY TARİHİ
13.8.2020
KARAR NUMARASI
52
ASKI İNİŞ
18.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesinde yer alan, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, 366 ada, 2 ve 3 parseller , 367 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 parseller, 368 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller, 370 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller, 370 ada, 11 parsel, 370 ada, 12-13 parseller, 371 ada, 1-2-3-4-5 parseller, 371 ada, 6-7 parseller, 371 ada, 8-9-10-11-12 parseller, 374 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 377 ada, 1-2-3-4-5 parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olup, söz konusu plan 16.03.2011 tarihinde onanmıştır. Bahsi geçen bu imar planı değişikliği ile parsellerin tescili bozulmuştur. Söz konusu gecekondu önleme bölgesinde bulunan imar adalarının tescilli parsellere uygun hale getirilmesi taaelbi.
KARAR TARİHİ
2.3.2020
ONAY TARİHİ
13.8.2020
KARAR NUMARASI
53
ASKI İNİŞ
18.09.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 2080 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=24.50 metre olan ayrık nizam 7 katlı konut alanı; 2081 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan Yençok=18.00 metre olan ayrık nizam 5 katlı konut alanı; 2082 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan E=1.20, Yençok=14.50 metre olan konut alanı; 2084 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan Yençok=24.50 metre olan ayrık nizam 7 katlı konut alanı; 2085 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ise E=1.20, Yençok=14.50 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alan çevresi ile birlikte incelendiğinde kat yüksekliklerinde bağ sayfiye alanlarına geçişin kademeli olmadığı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenen yapılaşma koşullarına göre daha nitelikli mimari projeler üretilebilmesi için alanın yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2020
ONAY TARİHİ
4.9.2020
KARAR NUMARASI
124
ASKI İNİŞ
09.10.2020
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 359 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.80 Yençok=10.00 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın, yapı nizamı E=1.50, Yençok=15.50 m ticaret alanı olarak planlı imar adası içerisindeki diğer parselleri emsal gösterilerek yapılaşma nizamlarının aynı şekilde yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.2.2020
ONAY TARİHİ
17.2.2021
KARAR NUMARASI
34
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, 610 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.80, Yençok=10.75 metre olan ticaret alanı olarak planlı olup, söz konusu alanın emsal değerinin 1.50 olarak yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
6.7.2020
ONAY TARİHİ
17.2.2021
KARAR NUMARASI
90
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı İşi kapsamında Başakpınar Merkez Mahallelerini kapsayan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/5000 ölçekli ilave- revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.9.2020
ONAY TARİHİ
17.2.2021
KARAR NUMARASI
127
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.09.2019 tarihli ve 248 sayılı kararı ile 1888 ada 3 parsel üzerinde planlanan aile sağlığı merkezi için eczane ihtiyacı ortaya çıkacağı öngörüsü ile bahsi geçen bu alanın güneydoğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu konut alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı belediyemize terkin edilen alanda ticaret alanı planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
5.10.2020
ONAY TARİHİ
27.1.2021
KARAR NUMARASI
149
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kreş alanı olarak planlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Talas Belediyesi adına kayıtlı 1289 parselin bir kısmında, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 860 parsel ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 915 ada, 2 parsel numaralı taşınmazlar ile belediyemize yol olarak terkin edilen alanlar üzerinde anaokulu alanı planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2020 tarihli ve 79 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bahsi geçen alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
5.10.2020
ONAY TARİHİ
27.1.2021
KARAR NUMARASI
150
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında mülkiyeti Belediyemize ait olan park alanında kalan alanda Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından artan enerji ihtiyacının düzenli ve kesintisiz karşılanabilmesi için yazı ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilebilmesi için uygulama imar planı değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
2.11.2020
ONAY TARİHİ
27.1.2021
KARAR NUMARASI
163
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kütle konut parseli olarak planlı olan 526 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın doğusundaki park alanının konut bahçesine; batısındaki konut bahçesindeki mevcut park alanın da imar planına işlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
2.11.2020
ONAY TARİHİ
27.1.2021
KARAR NUMARASI
165
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalan ve mevcutta yol olarak kullanılan Leylek Sokak güzergahı, 105 ada, 9,10,11 parsel numaralı taşınmazlardan geçmekte olduğundan; fillen yıllardır kullanılan ve teknik altyapı hatlarının geçmiş olduğu sokağın imar planında yol olarak planlanması şeklinde uygulama imar planı değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
2.11.2020
ONAY TARİHİ
27.1.2021
KARAR NUMARASI
166
ASKI İNİŞ
06.04.2021
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok=12.50 metre yapı nizamlı sağlık tesisi alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1607 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda, E=2.50, Yençok=40.50 metre yapı nizamlı özel sağlık tesisi alanı olarak planlanması talebine ilişkin Söz konusu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında sağlık tesis alanı olarak planlı olup, talep öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
3.3.2021
ONAY TARİHİ
15.4.2021
KARAR NUMARASI
41
ASKI İNİŞ
26.06.2021
ASKI DURUMU
ASKIDA
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 513 parsel numaralı taşınmazın güney batısında kalan alan mevcut Başakpınar Sanayi Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-2, Yençok=7.50 metre yapılaşma nizamlı küçük sanayi alanı olarak planlıdır. Söz konusu belediye mülkiyetindeki alanın fiiliyata uygun olarak park alanı olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen imar planı değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
4.8.2020
ONAY TARİHİ
1.1.0001
KARAR NUMARASI
106
ASKI İNİŞ
26.06.2021
ASKI DURUMU
ASKIDA
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi, 4264 ve 4260 parsel numaralı taşınmazların kuzey doğusu ile Melikgazi ilçesi, Tavlusun Mahallesi, 11104 ada, 3 ve 12 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan arasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Enerji Nakil Hattı güzergahı planlanması Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli, 38 sayılı kararı ile hazırlanarak kesinleşmiştir. Bahsi geçen alanda Tablakaya Mahallesine doğru uzanan kısmının imar planlarına işlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
7.9.2020
ONAY TARİHİ
7.9.2020
KARAR NUMARASI
128
ASKI İNİŞ
26.06.2021
ASKI DURUMU
ASKIDA
İMAR PLANI
İNCELE
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 11242 sayılı yazısı ile gündeme alınan plan notu değişikliği talebi. B.4.1. bodrum kat yüksekliğinin maksimum 5 metre olması, üzeri taleplerde mimari estetik komisyon yetkisinde olmasına ilişkin plan notu değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
7.12.2020
ONAY TARİHİ
11.1.2021
KARAR NUMARASI
175
ASKI İNİŞ
26.06.2021
ASKI DURUMU
ASKIDA
İMAR PLANI
İNCELE