Uygulama İmar Planları

AÇIKLAMA
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 4 pafta, 592 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'tarım arazisi ve çayır- mera' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım
KARAR TARİHİ
5.12.2016
ONAY TARİHİ
24.2.2017
KARAR NUMARASI
173
ASKI İNİŞ
07.04.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı K35D07A1D pafta, 542 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 'R' lejant işaretli, A-5 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz ve bulunduğu konut adasında 2. derece arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bahsi geçen alanda sit alanı göz önüne alınarak İA (inşaat alanı)= 2400 m², Yençok=19.00 metre olacak şekilde bir konut kütlesi planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.1.2017
ONAY TARİHİ
10.2.2017
KARAR NUMARASI
4
ASKI İNİŞ
16.03.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Zincidere Mahallesi, 1233 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sağlık tesisi alanı, yol ve yeşil alan olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın imar planında özel eğitim alanı olarak planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
2.1.2017
ONAY TARİHİ
24.2.2017
KARAR NUMARASI
5
ASKI İNİŞ
07.04.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Reşadiye Mahallesi ile Mimarsinan Organize Sanayi Kavşağı bağlantısını sağlayan 26 metrelik yolun kuzeyi ve güneyindeki yol, yeşil alan ve konut alanları fiili duruma göre yeniden düzenlenerek planlanması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.09.2016 tarihli, 139 sayılı kararıyla onaylanıp, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 23.09.2016 tarihli, 465 sayılı kararı ile onanarak 28.10.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde 172 ada 1 numaralı parselin batısında planlanan 7 metre yolun bahsi geçen taşınmaza ve bahçe duvarına zarar vereceği gerekçesiyle itirazda bulunulması.
KARAR TARİHİ
2.1.2017
ONAY TARİHİ
24.2.2017
KARAR NUMARASI
6
ASKI İNİŞ
07.04.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi 29 pafta, 5293 parsel numaralı taşınmazı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı ve 7 metre genişliğinde yol olarak planlı alanda kalmakta olup parseli bölen kuzey-güney doğrultulu yaya yolunun kaldırılması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
1.2.2017
ONAY TARİHİ
31.3.2017
KARAR NUMARASI
8
ASKI İNİŞ
11.05.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kamber Mahallesi 4 pafta, 599 parsel numaralı taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
6.3.2017
ONAY TARİHİ
3.5.2017
KARAR NUMARASI
20
ASKI İNİŞ
03.06.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Akçakaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 4418 ve 4419 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde 'Özel Spor Tesisi Alanı' planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
17.3.2017
ONAY TARİHİ
3.5.2017
KARAR NUMARASI
139
ASKI İNİŞ
03.06.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 107 ada 76 parsel ile 108 ada 39 ve 60 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde ilave imar planları hazırlanarak 'Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama alanı' planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
12.5.2017
ONAY TARİHİ
26.5.2017
KARAR NUMARASI
229
ASKI İNİŞ
24.06.2017
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Gülistanevler Mahallesinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının K35-D-07-D-2-C ve K35-D-07-D-2-D paftalarında bulunan enerji nakil hattı konut adaları üzerinde yer almakta olup söz konusu hattın imar planından kaldırılması talebi.
KARAR TARİHİ
2.10.2017
ONAY TARİHİ
22.12.2017
KARAR NUMARASI
103
ASKI İNİŞ
23.01.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 74- 75- 76- 78- 79- 80- 81 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2017 tarihli 291 sayılı kararı ile onanarak 27.07.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 25.08.2017 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.Talas ilçesi merkez mahalleleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz talebi.
KARAR TARİHİ
2.10.2017
ONAY TARİHİ
22.12.2017
KARAR NUMARASI
104
ASKI İNİŞ
23.01.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemiz Meclisinin 08.06.2017 tarihli ve 77 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.07.2017 tarihli 291 sayılı kararı ile onanarak 27.07.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 25.08.2017 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir.Talas ilçesi merkez mahalleleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave- revizyon uygulama imar planına askı ilan süreci içerisinde muhtelif parsellere itiraz talebi.
KARAR TARİHİ
4.10.2017
ONAY TARİHİ
22.12.2017
KARAR NUMARASI
112
ASKI İNİŞ
23.01.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesinde yer alan 107 ada 76 parselden oluşacak yeni parsellere erişimi sağlamak amacıyla söz konusu taşınmaz ve taşınmazın doğusunda kalan mera vasıflı 107 ada 112 parsel üzerinde 10 metre genişliğinde bir yol planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.12.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
124
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Gülistanevler Mahallesinde elektrik ihtiyacının daha düzenli karşılanabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı olarak planlı bulunan ve dilekçe ekinde koordinatları verilen iki alanda trafo binası tesis edilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.12.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
123
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kepez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1287 parsel numaralı taşınmaz ve civarının 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'kentsel gelişme alanı', 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 'az yoğun gelişme konut alanı' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. taşınmazlar üzerinde imar planları hazırlanarak ortaokul, konut alanı, park ve yol planlanması talep edilmektedir.
KARAR TARİHİ
15.12.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
502
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Çatakdere Mahallesi ile bağlantıyı sağlayan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 20 metrelik taşıt yolu olarak planlı aksın güzergahı nedeniyle hem erişim süresi artmakta hem de güvenli bir sürüş sağlanamamaktadır. Bu nedenle 1073 ve 1074 parseller üzerinde kamulaştırma yapılarak aksın güzergahının yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
2.5.2017
ONAY TARİHİ
10.1.2018
KARAR NUMARASI
49
ASKI İNİŞ
13.02.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 790 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar Taks: 0.12, Kaks: 0,24 olan A-2 nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen tescilli taşınmazların cephe aldığı 7 metre genişliğindeki yaya yolu 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında kaldırılmış olup imar planı değişikliği yapılarak kaldırılan yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.1.2018
ONAY TARİHİ
10.4.2018
KARAR NUMARASI
4
ASKI İNİŞ
11.05.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına ve plan notlarına askı ilan sürecinde iken yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, itirazlara ilişkin Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 02.10.2017 tarihli, 104 sayılı ve 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararlarıyla onaylanan uygulama imar planı paftaları ve plan notları 25.12.2017 tarihinde Belediyemiz panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış olup, 23.01.2018 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir. Söz konusu itirazların değerlendirildiği imar planına askı ilan süreci içerisinde yeni itirazlar yapılmıştır. İtirazların değerlendirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
10.4.2018
KARAR NUMARASI
25
ASKI İNİŞ
11.05.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 70 pafta, 408 ada, 19 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.00, Yençok= 40.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan yapının tadilat projesinin hazırlanmakta olduğu belirtilerek konut adasının Yençok değerinin bu yapının yüksekliğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
22
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 pafta, 51 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında orta yoğunluklu mevcut konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok= 11.25 metre, A-3 yapılaşma nizamlı konut alanları, otopark ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde planlı otopark alanının kuyu ve ağaçların bulunduğu alanda yer alması nedeniyle otopark alanının yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
26
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Han Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1679 ada, 1 parsel numaralı taşınmazı koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde kalmakta olup taşınmaz üzerinde Y2 (boş parsellere önerilen yeni yapı lekesi) yapılaşma nizamında iki katlı bir konut planlıdır. Talas Belediye Meclisinin 02.02.2009 tarihli ve 17 sayılı kararı ile 1679 ada 1 parsel (eski 100 ada, 83 parsel) üzerinde yapılaşmaya imkan vermek amacıyla yapılan koruma amaçlı imar planı değişikliği ile hazırlanan ve hükümsüz kalan "Önerilen yeni yapının zemin katında Belediyenin uygun görmesi durumunda koruma amaçlı imar planına aykırı olmamak şartı ile ticari kullanımlar yer alabilir." ifadesinin plan açıklama raporu ve plan değişikliği paftalarına eklenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
8.6.2017
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
83
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27 ada, 183 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BL-10, Taks:0.40 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Bahsi geçen alanda kentsel tasarım sınırı bulunmakta olup, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ile birlikte tek bir adada çözüleceğinden dolayı bu alanda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarında tabanda yoğunluk çok fazla olması sebebiyle çekme mesafelerinin yollardan 5'er metre ve emsal değerinin E=3.80, Yençok=50.50 metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
27
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 335 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar E=2.00, Yençok=40.50 metre olan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın 6 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
9.5.2018
KARAR NUMARASI
24
ASKI İNİŞ
08.06.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi 1133 ada, 1 parsel, 1132 ada, 1 parsel ve 434 ada, 7 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında İ.A: 7650 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/34 ebatlarında ve İ.A: 4840 m2, Yençok=50.50 metre olan 22/22 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları ile park alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi ve daha etkin bir ulaşım şeması oluşturulması amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
9.5.2018
ONAY TARİHİ
22.6.2018
KARAR NUMARASI
59
ASKI İNİŞ
25.07.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 1886 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, TAKS=0.50, Yençok=7.50 metre olan özel sağlık tesisi olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın yapı yaklaşma mesafelerinin her cepheden 3 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
6.7.2018
KARAR NUMARASI
74
ASKI İNİŞ
07.08.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kepez Mahallesi, 1287 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60 olan ortaokul alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda parsel sınırları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyuşmazlık bulunmakta olup, imar adasının bahsi geçen parsel sınırlarına uygun hale getirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
6.7.2018
KARAR NUMARASI
73
ASKI İNİŞ
07.08.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1100 ada, 9 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında ticaret alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı olarak planlıdır. Söz konusu ticaret alanının kuzeyinden geçen ve 22.08.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı ile kaldırılan 7 metre genişliğindeki yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
47
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 pafta, 704 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol ve kısmen yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları, E=0.70, Yençok: 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın güneyinde yer alan imar planındaki kütle nizam konut alanının yaklaşık 5 m2’lik kısmı sehven ark alanı olarak tescilli alanda kaldığından, kütle nizam konut alanının parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
48
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 59 pafta, 664 ada, 6 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın 5 metre olarak belirlenen yan bahçe çekme mesafesinden dolayı taşınmaz üzerinde yapılaşmanın mümkün olmadığından yan bahçe çekme mesafesinin 3 metre olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
49
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan 54 pafta, 253 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın tescili bozulmuş olup 26.07.2017 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planından önceki haline dönüştürülmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
63
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 73 ada, 79 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında eğitim alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 12.50 m. yapılaşma nizamlı mesleki ve teknik öğretim alanı ve kısmen ilkokul alanı ile yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde ek derslik projesi uygulanacağından emsal değerinin 1.2 olarak planlanması talep edilmektedir. Bahsi geçen alanda nizamlı mesleki ve teknik öğretim alanının sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve emsal değerinin 1.2 olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
81
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 702 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında İ.A.=8032 m2, Yençok=50.50 metre olan 21/25.5 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
78
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas İlçesi, Kiçiköy Mahallesi, 171 ada, 60 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan konut alanı olarak planlı olup, söz konusu alanda tescilli imar parseli ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyuşmazlık olduğu belirtilmiştir. Bahsi geçen alanda imar planı değişikliği yapılarak imar adasının tescile uygun hale getirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
4.6.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
64
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi içerisinde bulunan, tapunun Kiçiköy Mahallesi, 184 ada, 4 parsel numaralı taşınmazı mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan ilkokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanın ortaokul alanı olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
50
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 51 ada, 61 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2, Taks: 0.12, Kaks: 0.24 yapılaşma nizamlı, minimum parsel büyüklüğü 1000 m2 olan konut alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde fiiliyatta yer alan yapının 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında yol olarak planlı alanda kaldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen alandaki imar planı ile fiili durum arasındaki uyumsuzluğu gidererek daha nitelikli bir ulaşım bağlantısı sağlanması amacıyla plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
7.5.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
58
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarihli, 112 sayılı kararı ile onaylanan Talas ilçesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notuna ilişkin uygulama aşamasında şifahi olarak gelen şikayetler ve istekler doğrultusunda ticaret alanı ve konut altı ticaret alanlarında kat yüksekliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
3.8.2018
KARAR NUMARASI
80
ASKI İNİŞ
04.09.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 1360 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında E=1.00, Yençok=12.50 metre olan lise alanı ve E=1.50, Yençok=40.50 metre olan konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
20.9.2018
KARAR NUMARASI
76
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 13 ada, 4, 10, 11, 22 ve 23 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu imar adalarının güneyinde ark olduğu tespit edilmiş olup, arkın imar adasının dışında bırakılması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
20.9.2018
KARAR NUMARASI
77
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi 792 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 555 ada, 1 parsel; 556 ada, 1 parsel; 557 ada, 1 parsel ve 793 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan ve çevresi mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planında kütle nizam konut alanları, park alanı, ticaret alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiili durum ile mevcut 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
2.7.2018
ONAY TARİHİ
20.9.2018
KARAR NUMARASI
79
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Zincidere Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı tapunun Erciyes Mahallesi, 70 pafta, 3589 parsel numaralı taşınmazı 1/000 ölçekli koruma amaçlı imar planında 'belediye hizmet alanı' olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde trafo binası tesis edilebilmesi için koruma amaçlı imar planı değişikliğinin yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
5.3.2018
ONAY TARİHİ
14.9.2018
KARAR NUMARASI
23
ASKI İNİŞ
23.10.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26 pafta, 51 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz üzerinde planlı otopark alanının kuyu ve ağaçların bulunduğu alanda yer alması nedeniyle otopark alanının yeniden düzenlenmesi talebine istinaden otopark alanının, parsel sınırları içerisinde konut alanı olarak planlı imar adasının bir kısmında yeniden planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Talas Belediyesi Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 26 sayılı kararıyla kabul edilerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.04.2018 tarihli, 162 sayılı kararı ile onanarak 10.05.2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine askı ilan süresi içerisinde, 51 ada 45 parsel numaralı taşınmaza yönelik olarak İmar Kanunun 15. ve 16. maddesine istinaden yapılacak ifraz işlemlerinde sıkıntı doğacağı gerekçesi ile yapılan itirazın görüşülmesi talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
94
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı Yürüyüş Yolunda yapılacak olan aydınlatma elektrik tesisi çalışması kapsamında dilekçe ekinde koordinatları verilen alanda trafo binası tesis edilmesi için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
95
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan K35d.09.b.3a pafta, 117 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında gelişme konut alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde fırın işletilmek istenildiği belirtilerek taşınmazın ticaret alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
96
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Özel Eğitim Tesisi ve Özel Spor Tesisi alanı olarak planlı tapunun Talas Mahallesi, 883 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresinin revizyon imar planı öncesi haline ve civarın karakterine uygun olacak şekilde konut alanı ve donatı alanları olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
97
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Talas Mahallesi, 70 pafta, 402 ada, 2 parsel numaralı taşınmazı 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında sosyal tesis alanı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=0.60, Yençok= 7.50 metre yapılaşma nizamlı kreş alanı olarak planlı olup söz konusu taşınmazın özel kreş alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
98
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi, 42 pafta, 104 ada, 3 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Belediyemiz ve şahıs adına kayıtlı söz konusu taşınmazın imar planı ile tescili bozulmuş olduğundan tescile uygun hale getirilmesi için plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
100
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Başakpınar Mahallesi, 3360, 4460, 916 ve 910 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında jeolojik sakıncalı alan, spor alanı, ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanda fiiliyatta yol olarak kullanılan alan ile mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasında uyumsuzluk olduğu tespit edilmiş olup uygulama aşamasındaki sorunların giderilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.8.2018
ONAY TARİHİ
15.11.2018
KARAR NUMARASI
99
ASKI İNİŞ
18.12.2018
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1933 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7722 m2, Yençok=50.50 metre olan 22/27 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak planlı olup, daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı olarak yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.9.2018
ONAY TARİHİ
7.11.2018
KARAR NUMARASI
108
ASKI İNİŞ
17.01.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Kayseri İli, Talas İlçesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Halihazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı İşi kapsamında hazırlanan Talas ilçesi, Kepez Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
1.10.2018
ONAY TARİHİ
17.12.2018
KARAR NUMARASI
120
ASKI İNİŞ
26.01.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 1720 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.60 metre olan 'Resmi Kurum (Kaymakamlık)' olarak planlı olup, söz konusu alanın tescilli parsel sınırlarına uygun olarak yeniden planlanması düşünülmektedir.
KARAR TARİHİ
5.11.2018
ONAY TARİHİ
4.2.2019
KARAR NUMARASI
131
ASKI İNİŞ
09.03.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 54-59 pafta, 255 ada 1 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E= 1.00, Yençok= 12.50 metre yapılaşma nizamlı özel eğitim alanı olarak planlıdır. Taşınmazın tescil verileri arasında uyumsuzluk tespit edilmiş olup koordinat verileri yeniden gözden geçirilerek oluşturulan tescil sınırına göre özel eğitim tesis alanının yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
5.11.2018
ONAY TARİHİ
4.2.2019
KARAR NUMARASI
129
ASKI İNİŞ
09.03.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun Erciyes Mahallesi, 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazının bulunduğu alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında park alanı olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında trafo alanı, park alanı ve yol olarak planlıdır. Taşınmazın yakın civarında yer alan 157 ada 1 parsel üzerinde bulunan ibadet yeri olarak planlı cami için bir imam evi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu 112 ada 2 parsel numaralı taşınmazın imam evi yapılmak üzere ibadet alanı olarak planlanması için plan değişikliği talebi.
KARAR TARİHİ
5.11.2018
ONAY TARİHİ
4.2.2019
KARAR NUMARASI
130
ASKI İNİŞ
09.03.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 1438 parsel numaralı taşınmaz Taks: 0.25, Kaks: 0.50, A-2 yapılaşma nizamlı konut alanı, park, çocuk bahçesi ve yollar olarak planlıdır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılacak imar uygulaması neticesinde oluşacak parsellerin bir kısmı 5 metre genişliğindeki yoldan cephe alacağı görüldüğünden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen "Parseller 7.00 metreden dar yollardan mahreç alamaz." hükmüne istinaden plan değişikliği yapılarak yolların 7 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
5.3.2019
KARAR NUMARASI
143
ASKI İNİŞ
04.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesinde, vakıflar mülkiyetindeki 208 ada, 17 parsel numaralı ve 129 ada, 6 parsel taşınmazların bulunduğu alanların 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 18.09.2018 tarihli, 2018/798 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu alanın yeniden planlanması gerekmektedir. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 22. Maddesine istinaden 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı ile ilgili kurum görüşü sorulmuş olup, alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.2.2019
ONAY TARİHİ
5.3.2019
KARAR NUMARASI
20
ASKI İNİŞ
04.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihli, 80 sayılı kararı ile onaylanan Talas ilçesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı plan notuna ilişkin uygulama aşamasında şifahi olarak gelen şikayetler ve istekler doğrultusunda plan notlarının "İnşaat alanı ve Yençok yapılaşma şartı belirtilmiş kütle nizam konut alanlarının bahçe sınırlarında duvar yerine (istinat duvarı ve trafik güvenliği ile ilgili durumlar hariç), çalı grubu peyzaj öğeleri (şimşir, taflan, pitos, mazı vb.) kullanılacaktır." şeklinde ifade edilen B.5.8 maddesinin, yukarıda sayılan öğelere ilave olarak panel çit yapımına da imkan vermek amacıyla yeniden düzenlenmesi talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
144
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ortaokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı 1894 ada 1 parsel numaralı taşınmazın çekme mesafelerinin 5 metre olarak yeniden düzenlenmesi talebi,
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
45
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok= 15.50 metre yapılaşma nizamlı ilkokul alanı olarak planlı bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemiz adına kayıtlı 835 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yeni yapılan okul binasının yüksekliğinin mevcut imar planı ile uyumsuz olduğundan fiiliyata göre yeniden planlanması istenilmektedir. Bununla beraber söz konusu okul alanındaki eski okul binasının da ileride yıkılıp yapılabileceği göz önüne alındığında daha nitelikli mimari projeler hazırlanması için okul alanının emsal değerinin 1.20 olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
6.3.2019
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
55
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda bulunan taşınmazın fiiliyatta kullanılan yoldan cephe alması sebebiyle revizyon imar planından önceki haliyle yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
146
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1938 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında cami alanı ve otopark olarak planlı olup, daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
147
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Belediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında Başakpınar Mahallesinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Küçük Sanayi Alanı” olarak planlı alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2018 tarihli ve 282 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
148
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi, 1029 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.00, Yençok=15.50 metre olan lise alanı ve ortaokul alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda daha nitelikli proje üretilebilmesi amacıyla yatırımcı kuruluşlar tarafından alanda planlı iki eğitim alanının birleştirilerek yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
149
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Alaybeyli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 107 ada, 76 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı) olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın doğusunda planlı 10 metrelik yolun mera mülkiyetinden geçmesi nedeniyle uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla bahsi geçen yolun parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
49
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle, 789 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alanda bulunan taşınmazın fiiliyatta kullanılan yoldan cephe alması sebebiyle revizyon imar planından önceki haliyle yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
3.12.2018
ONAY TARİHİ
29.3.2019
KARAR NUMARASI
146
ASKI İNİŞ
27.04.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 1235 ada 1 parsel numaralı taşınmazın doğusunda yer alan çocuk bahçesi olarak planlı alanın konut bahçesi olarak planlanması, kaldırılan sosyal donatı alanının 739 ada 1 parsel numaralı taşınmazın güneybatısında yer alan konut bahçesi olarak planlı alanın fiili duruma uygun olarak çocuk bahçesi alanı olarak planlanması ile karşılanması, aynı zamanda 968 ada 1 parsel numaralı taşınmazın konut bahçesinin güneyinde yeni bir park alanı planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
7.1.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
2
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde yer alan park alanı olarak Belediyemiz adına terkin edilen 3813 ve 3814 parsel numaralı taşınmazlar mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında minimum parsel büyüklüğü 1000 m2, Taks:0.12, Kaks:0.24 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazlara yönelik belirlenmiş olan minimum parsel büyüklüğü şartının kaldırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.2.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
25
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kentsel tasarım alanı olarak belirlenen mülkiyeti şahıslar ve belediye adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında alanın çok büyük olması uygulamalarda bir takım zorluklara neden olmaktadır. Alanda uygulama yapılmasının kolaylaştırılması amacıyla kentsel tasarım sınırının revize edilerek üç kısma ayrılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.2.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
26
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 27 ada, 249, 170, 169 parsel numaralı taşınmazların ve çevresinin bulunduğu alan mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=2.45, Yençok=40.50 metre olan konut alanı ve kısmen yol olarak planlı bulunmaktadır. Söz konusu alan üzerinde yapılacak kentsel dönüşüm veya yenileme çalışmaları kapsamında daha nitelikli mimari proje üretilebilmesi amacıyla alanın yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
27.5.2019
KARAR NUMARASI
42
ASKI İNİŞ
29.06.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 1333 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.25, Kaks:0.50 olan ayrık nizam iki katlı konut alanı ve yollar olarak planlıdır. Taşınmaz içerisinde yer alan Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.11.2018 tarihli ve 3539 sayılı kararı ile II. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen güvercinliğin yolda kalması sebebiyle 11.01.2019 tarihli ve 3681 sayılı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile ifrazın uygun olmadığına karar verilmiştir. İmar planı değişikliği ile 10 metre genişliğindeki yaya yolunun 7 metre olarak planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
20.6.2019
KARAR NUMARASI
46
ASKI İNİŞ
31.07.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, 22 ada, 58 ve 59 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.50, Yençok=34.00 metre olan konut alanı ve kısmen yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazların doğu tarafında planlı 5 metre yol revizyon imar planı çalışmalarında 7 metre olarak planlanmış olup, parselasyon planında bahsi geçen yoldan cephe alan taşınmaz bulunmaması nedeniyle yolun yeniden 5 metre planlanması için plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
20.6.2019
KARAR NUMARASI
43
ASKI İNİŞ
31.07.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 31 pafta, 704 parsel numaralı taşınmaz 1/5000 ölçekli nazım imar planında yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol ve kısmen yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A: 7500 m2, Yençok=50.50 metre olan 25/30 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanları, E=0.70, Yençok: 10.75 metre yapılaşma nizamlı ticaret alanı, belediye hizmet alanı, yol olarak planlıdır. Söz konusu taşınmazın güneyinde yer alan imar planındaki kütle nizam konut alanının bir kısmı sehven ark alanı olarak tescilli alanda kaldığından, kütle nizam konut alanının parsel sınırı içerisinde kalacak şekilde kaydırılması talebi.
KARAR TARİHİ
4.3.2019
ONAY TARİHİ
20.6.2019
KARAR NUMARASI
48
ASKI İNİŞ
31.07.2019
ASKI DURUMU
İNDİ
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Tablakaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 777 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmaz mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.12, Kaks:0.24, ayrık nizam iki katlı konut alanı olarak planlıdır. Taşınmazlar kuzeyinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun fiili olarak açılması sonucunda 4 numaralı parsele kot farkından dolayı erişim sağlanamamaktadır. Revizyon imar planı ile kaldırılan ve taşınmazların doğusundan geçen 7 metre genişliğindeki yoldan erişim sağlanacak şekilde şahıslar tarafından arazide düzenleme yapıldığı belirtilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1221 parsel ile mülkiyeti şahıs adına kayıtlı 3283 parsel numaralı taşınmaz üzerinde revizyon planı öncesinde yer alan yolun yeniden planlanması talebi.
KARAR TARİHİ
1.7.2019
ONAY TARİHİ
4.10.2019
KARAR NUMARASI
116
ASKI İNİŞ
09.11.2019
ASKI DURUMU
ASKIDA
İMAR PLANI
İNCELE
Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kertmeler Mevkiinde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E=1.25, Yençok= 34.00 metre yapılaşma nizamlı konut alanları, E=1.50, Yençok= 40.50 metre yapılaşma nizamlı konut alanı, cami alanları, ticaret alanları, ilkokul alanı, aile sağlığı merkezi alanı, yüksek öğretim alanı, trafo alanı, park alanları, otopark alanları ve yolları kapsayan bir bölge içerisinde İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması işlemlerine başlanılmış olup parselasyon planlarının askı ilan sürecinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, hem uygulamanın etkinliğini ve uygulanabilirliğini artırmak hem de kamu yararı açısından değerlendirildiğinde planda 18. madde uygulamasını zorlayan noktalarda yeni düzenlemeler yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması talebi.
KARAR TARİHİ
1.7.2019
ONAY TARİHİ
4.10.2019
KARAR NUMARASI
118
ASKI İNİŞ
09.11.2019
ASKI DURUMU
ASKIDA
İMAR PLANI
İNCELE