×
Beyan/Bildirim-işlemleri
Emlak Bildirimi;
  • Mükelleflerimiz gayrimenkul satın aldığında, alındığı yıl içinde (yıl çıkmaya üç aydan az zaman kalmışsa üç ay içerisinde) bildirimde bulunmaları gerekir.
  • Bildirim için satın alan kişinin tapu sureti ile belediyemize gelmesi yeterlidir.
  • Gayrimenkul satan mükelleflerimizin sattığını belediyemize bildirmelerine gerek yoktur.
  • Ölüm halinde varisler üç ay içinde veraset işlemlerini tamamlamaları ve aynı yıl içinde de belediyemize iştirak bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

İlan Reklam Bildirimi;
Yeni işyeri açan veya işyeri levhasını yenileyen esnaflarımız işyeri levhasını taktırmadan önce belediyemize ilan-reklam beyanında bulunması gereklidir.

Çevre Temizlik Bildirimi;
İşyerleri ve Kaski’ye su abonesi olmayan konutların belediyemize Çevre temizlik bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

VERGİ ÖDEME DÖNEMLERİ
Emlak, İlan-reklam ve İşyerlerine ait Çevre Temizlik vergileri Yılbaşından itibaren ödenmeye başlayarak ilk taksit mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksit kasım ayı sonuna kadar ödenmektedir.