Komisyonlar

Müteferrika Komisyonu

ADI SOYADI GÖREVİ
Esat DOĞAN
Suna ÇAKIR
Nazmiye BÜYÜKTAŞKIN Eczacı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

ADI SOYADI GÖREVİ
Mustafa İNCEOK
Cengiz EKİCİ
Mithat BABACACN Avukat

Plan Bütçe Komisyonu

ADI SOYADI GÖREVİ
Ali SAĞLAM
Ali DUMAN