×
TALAS BELEDİYESİ’NDEN KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Talas Mevlana Mahallesi’nde özel okul arsasıyla ilgili olarak son günlerde bir sosyal medya hesabı ve yayın organında dile getirilen ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan iddialar hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. 
Talas Mevlana Mahallesi ortaokul planlı arsanın sahibi, belediyemize müracaat ederek arsasının özel eğitim alanı olarak planlanmasını talep etmiştir. Başvurusunda, “14.420 m².lik arsamda 2 adet 750 m².lik kütle, 1 adet ticari parsel ve 1 adet sosyal tesis alanı bulunmaktaydı. Yapılan plan tadilatı ile ticari parsel ve sosyal tesis kaldırılıp yerine okul arsası konulmuştur. Bu durum beni maddi manevi zarara uğratıp mağdur etmiştir. Bu dilekçem ile arsamdaki okul arsasının özel eğitim tesis alanına çevrilmesini arz ederim” demektedir. 
Şahsın müracaatı ile hukuki süreç başlatılmış olup önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş alınmıştır. Milli Eğitim Müdürlüğü cevabi yazısında “Sözkonusu parsele yakın 24 derslikli ortaokul ve 32 derslikli ilkokul inşaatları devam etmektedir. Bu inşaatlar bittiği zaman ilkokul ve ortaokul ihtiyaçları giderilecektir. İmar plan değişikliği talep edilen yerde özel eğitim alanı ve özel eğitim okuluna da ihtiyaç bulunmaktadır. Ortaokul alanı olan alanın imar durumunun, özel eğitim alanı olarak değiştirilmesinde kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır” denilmiştir. 
Burada bahsedilen ilkokul, ‘Mevlana İlkokulu’ olarak geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında tamamlanmış ve eğitime başlamıştır. Ortaokulun inşaatı ise tamamlanmak üzeredir ve önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca planlaması ve mülkiyet edinimi son iki yıl içerisinde yapılan 4 adet okulun inşaatları da devam etmektedir. 
Bütün bu gelişmelerden hareketle belediyemiz, konuyla ilgili gerekli evrakları yetkili merci olan  Büyükşehir Belediyesine göndermiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda başvuru, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek ilçe meclisimize gönderilmiştir. 
 İkinci aşama olarak ilçe belediyemiz meclisinde kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisine ikinci defa müracaatı yapılmıştır. Konu ikinci defa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek özel eğitim alanı olması yönünde karara bağlanmıştır. Yani böyle bir konu, iki kez Büyükşehir Belediye Meclisince, bir kez de ilçe belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilmektedir. 
Bundan sonra izlenecek hukuki yol şöyledir; Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, önümüzdeki günlerde ilçe belediyemize ulaştığında askı süreci başlayacaktır. Kanunen itiraz etme yetkisi bulunanlar tarafından 1 ay içerisinde yapılacak itiraz neticesinde konu tekrar belediye meclisimizin gündemine alınacaktır. İtiraz olmadığında işlem tamamlanmış olacaktır. 
Yıllar boyu çok sayıda okul yapımı için arsa tahsis eden ve bu konuda hayırseverlerin teşvik edilmesinde büyük gayret sarfeden Büyükşehir ve Talas Belediye Başkanlarımız ile ekibi, ‘halkı isyana teşvik’ derecesinde yanlış bilgilendirme yapılarak devlete ait bir arsayı özel şahıslara peşkeş çekiyormuş gibi gösterilmektedir. Bu tür bir yaklaşımla belediyelerimize itibar kaybettirmeye gayret edenler, adalet önünde hesap vereceklerdir. 
Sözkonusu arsa, özel mülkiyet olduğu için ortaokul yapılamamıştır. Bu kararla özel okul yapılmasının önü açılmıştır. Özel eğitim okulları devlete ve millete rakip değil, müfredatı ve bütün kuralları Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından kontrol altında tutulan özel teşebbüslerdir. Muhtemelen bu uygulama üzerinden bir kargaşaya sebep olmak isteyenlerin çocukları da özel okullarda okumaktadır. 
Son not olarak; bu konuda gerekli yerlerde evrak, isim, sayı ve tarih belirtilerek açıklama yapılacaktır.  
Gerçekleri yansıtmayan iddialarla ilgili olarak yapmış olduğumuz açıklama kamuoyuna saygıyla duyurulur…

Son Düzenleme Tarihi : 30 Temmuz 2022 11:17