İhaleler

Arsa Satış ve Dükkan Kiralama

İ H A L E    İ L A N I

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi  gereğince arsa satış ve dükkan kiralama ihalesi

25.07.2018 günü Saat 13:00 'de başlayacak olup; Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıda belirtilen sürelerde yapılacaktır.

İhale şartnamesi her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 100,00 (Yüz) TL 9. Sıradaki taşınmaz için 25 (Yirmibeş) TL olup, Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S.N

MAH. / MEVKİİ

ADA

PAR

SEL

CİNSİ

Y. EN ÇOK

İNŞ.

ALANI

M2

M2

SAAT

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SATIŞ/KİRA

K.D.V

TAKSİT

1

TALAS

1893

1

AKARYAKIT ARSASI

7,50

1.011,675

2.023,35

13:00

2.000.000,00

60.000,00

SATIŞ

YOK

1+7

2

HARAMİ

1030

1

TİCARET MERKEZİ

10.75

3.054,30

3.054,3

13:10

2.000.000,00

60.000,00

SATIŞ

YOK

1+7

3

KİÇİKÖY

1582

6

ÖZEL SOSYAL TESİS ARSASI

40,50

3.846,98

1.924,49

13:20

2.000.000,00

60.000,00

SATIŞ

YOK

1+7

4

TALAS

1886

1

ÖZEL SAĞLIK TESİS ARSASI

7,50

805,56

805,56

13:30

1.400.000,00

42.000,00

SATIŞ

YOK

1+7

5

TALAS

1920

3

KÜTLE PARSEL

50,50

7.500,00

750,00

13:40

2.000.000,00

60.000,00

SATIŞ

YOK

1+7

6

TALAS

1933

1

KÜTLE PARSEL

50,50

7.722,00

594,00

13:50

2.000.000,00

60.000,00

SATIŞ

YOK

1+7

7

Mevlana Mahallesi Org. General Hulusi AKAR Bulv. Kürşad Apt. No: 302

Kat: 10 Daire No: 37

730

1

DAİRE

----

----

149,32

14:00

180.000,00

5.400,00

SATIŞ

YOK

1+5

8

Mevlana Mahallesi Org. General Hulusi AKAR Bulv. Kürşad Apt. No: 302

Kat: 10 Daire No: 38

1730

1

DAİRE

---

-----

149,32

14:10

180.000,00

5.400,00

SATIŞ

YOK

1+5

9

ŞAKŞAK

1595

1

DÜKKAN

------

------

255,38

14:20

800.000,00

24.000,00

SATIŞ

YOK

1+5

                                                                                                                                                  S.1

S.N

MAH. / MEVKİİ

ADA

PAR

SEL

CİNSİ

M2

SAAT

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

SATIŞ

/KİRA

K.D.V

TAKSİT

10

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi  No: 17

1891

3

DÜKKAN

Toplam : 52

(Depo+Wc)

14:25

10 YILLIK

480.000,00

10 YILLIK

14.400,00

KİRA

10 YIL

VAR

10 YILLIK KİRA BEDELİNİN  % 25 ‘ İ

İLK 6 (Altı) AYDA 6 (Altı)  EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEKTİR. GERİYE KALAN  KİRA BEDELİ İLK ÖDEMENİN BİTİM TARİHİNDEN İTİBAREN  54 (Ellidört) AYDA EŞİT TAKSİTLERLE ÖDENECEKTİR.

11

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi  No: 17

1891

3

DÜKKAN

Toplam : 52

(Depo+Wc)

14:40

10 YILLIK

480.000,00

10 YILLIK

14.400,00

KİRA

10 YIL

VAR

12

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi  No: 17

1891

3

DÜKKAN

Toplam : 52

(Depo+Wc)

14:55

10 YILLIK

480.000,00

10 YILLIK

14.400,00

KİRA

10 YIL

VAR

13

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi No: 53

1637

6

DÜKKAN

Toplam : 52

(Depo+Wc)

15:10

10 YILLIK

720.000,00

10 YILLIK

21.600,00

KİRA

10 YIL

VAR

14

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi No: 53

1637

6

DÜKKAN

Toplam : 52

(Depo+Wc)

15:35

10 YILLIK

720.000,00

10 YILLIK

21.600,00

KİRA

10 YIL

VAR

15

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi No: 53

1637

6

DÜKKAN

Toplam : 52

(Depo+Wc)

15:50

YILLIK

720.000,00

10 YILLIK

21.600,00

KİRA

10 YIL

VAR

16

Reşadiye Mahallesi Dönemeç Sk.

Pafta

6

5570

Doğal Oluşan İşyerleri

(Mağara 12 Adet)

905

15:55

YILLIK

10.000,00

YILLIK

300,00

KİRA

3 YIL

VAR

3

17

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı No: 7

55

80

DÜKKAN

ve

Dükkanların Üstünün Tamamı

35

Dükkanların Üstünün Tamamı

500

16:00

YILLIK

50.000,00

YILLIK

1.500,00

KİRA

3 YIL

VAR

 7

18

Harman Mahallesi Erhan Caddesi No: 101

116

1

DÜKKAN

17

16:05

YILLIK

2.000.00

YILLIK

60,00

KİRA

3 YIL

VAR

3

19

Mevlana Mahallesi Mehmet TİMUÇİN Caddesi No: 60/ 58

1595

1

DÜKKAN

255,38

16:10

YILLIK

24.000,00

YILLIK

720,00

KİRA

3 YIL

VAR

6

20

Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi Bağlar Sk. No: 3/A

----

899

DAİRE

100

16:15

YILLIK

2.000,00

YILLIK

60,00

KİRA

3 YIL

VAR

4

21

Başakpınar Yıldıztepe Mahallesi Bağlar Sk No: 3/A

----

899

DAİRE

100

16:20

YILLIK

2.000,00

YILLIK

60,00

KİRA

3 YIL

VAR

4

S.2

                                                                                                                                                 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgah adresini gösterir belge,                                      

2-) Vergi Levhası veya Vergi Kimlik Belgesi

3-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı İdare Yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı, (Noterden)

5-) Sabıka Kaydı (Kiralama için)

6-) Dosya alındı makbuzu

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için Ticari ikametgah belgesi,                                 

2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)                                      

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5-) Dosya alındı makbuzu
C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, (şirket ve hissedarları)

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir.

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte  24.07.2018 günü saat 17:00 ’dan önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

7-)  Arsa satış ihale bedeli 1 inci taksit  peşin 7 eşit taksitle ödenecektir. Peşin yatırılması halinde % 5 tenzilat yapılacaktır.

8-)  Daire satış bedeli  1 inci taksit peşin 5 eşit taksitle ödenecektir.

9-)  Kiraya verilecek Eczane yerlerinin  10 yıllık kira bedelinin % 25’ i  İlk 6 (Altı)  ayda 6 (Altı) eşit taksitle ödenecektir. Geriye kalan kira bedelinin ilk ödemenin bitim tarihinden itibaren  54 (Ellidört) eşit taksitle ödenecektir.

10-)  Eczane  yerlerinin kira süresi işyeri tesliminden itibaren başlar.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.