Haberler

BAŞKAN PALANCIOĞLU YENİ İMAR PLANINI ANLATTI

Talas Belediyesi, ilgili meslek odaları ve müteahhitlerin katılımıyla yeni imar planı ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilgili paydaşlara yeni imar revizyonu hakkında bilgiler aktaran Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni imar planı ile Talas’ın çok daha nitelikli bir cazip bir ilçe olacağını söyledi.

Yeni imar planı ile birlikte gelen değişiklikleri anlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Tam 4 senedir Talas’ta görev yapıyoruz. Son 2,5 senedir Talas’ın imar revizyonu ile ilgili değişiklik ve çalışmalar yaptık. Bu konu hakkında ilgili paydaşları bilgilendirmenin faydalı olacağını düşündük. Biz göreve geldiğimizde imar planıyla ilgili 1/1000, 1/5000 ve 1/25000’lik çalışmalara hız verdik. 2,5 yıllık bir çalışma neticesinde bu çalışmayı neticelendirdik. Talas’ın nüfusu Türkiye’de en çok aratan nüfuslardan olduğu için İmar Planı da yoğunlaşmış. Sosyal donatı alanları yetersiz kalıyordu. Bir başka sorun ise eğitim alanları, sosyal alanlar, ibadet ve sağlık tesisleri eski imar planında yeterli değildi. Yolların ulaşım ağının genişlemesi gerekiyordu. Aynı alan içerisinde farklı emsallerde ve farklı yoğunluklarda farklı kullanımlarda bütün alanlar var. Bunların düzeltilmesi gerekiyordu. Bazı yerlerde planda kullanımıyla fiili kullanımı uyuşmuyordu. Bu uyuşmazlıkları yeni imar planında düzenledik. Komşu sınırlar ile uyuşmazlıklar vardı. Yeni palanımızda bunları çözmeye çalıştık.” dedi.

“Bu planı yaparken jeolojik etütler, araştırmalar, değerlendirmeler, kurum görüşmeleri, taslak planların hazırlanması ve en sonunda da askı süreci ve planın kesinleşmesi gibi çalışmalarımız oldu.” diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: “Revizyon imar planı ile sosyal ve teknik donatı alanları sayısını artırdık. Yeni planımızla birlikte belediye hizmet alanı, cami alanı, okul alanı, sağlık tesisleri, sosyal tesis ve yeşil alan sayısını artırdık. Kütle nizam konut alanlarında topoğrafya dikkate alınarak kentsel tasarım ölçeğinde planlama yapıldı. Yoğun yapılaşmanın bulunduğu alanlarda kütle sayısı azaltıldı. Ticaret yapılacak alanlar daha nitelikli hale getirildi.  İmar planımız rant amaçlı bir imar planı değildir. Talas’ın geleceğine yatırım yapılan bir imar planına geçilmiş oluyor. İnşallah böylelikle daha nitelikli bir Talas ortaya çıkacak.”

Fotoğraf Galerisi