Duyurular

Taşeron İşçilerin Başvuruları Sonuçlandı

Talas Belediyesi’nde çalışan taşeron işçilerin kadro değişikliğine ilişkin başvurularla ilgili komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucu liste hazırlandı.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterlere göre yapılan inceleme sonucunda başvurulardan şartları taşıyanlar (KABUL), şartları taşımayanlar (RED) şeklinde aşağıda listelenmiştir. 

Listeyi Görmek İçin Tıklayınız