Duyurular

Proje Yarışması Rehberi

Önsöz

   Bilim ve teknoloji çağı olarak bilinen günümüz dünyasında bilginin, mühendislik uygulamalarının ve teknolojik tasarım ürünlerinin küresel pazarda rekabet üstünlüğü sağladığı ve ülkelerine büyük katma değerler oluşturduğu bir dönemde yaşıyoruz.

   Günümüzde dünya ülkeleri teknolojiyi üreten ve tüketen ülkeler olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Üretici ülkeler, Ar-ge, Ür-ge çalışmalarına ve insan kaynaklarına yaptıkları yatırımlarla bilgi ve teknoloji üretip pazarlamakta, refah artışı sağlamakta, tüketici ülkeler üretici ülkelerin pazarı olarak her geçen gün fakirlik sarmalı içerisine girmektedirler. Bu yoğun rekabet ortamında ülkemizin başarılı olabilmesi için Ar-ge, Ür-ge çalışmaları ve nitelikli insan kaynağımız hayati önem taşımaktadır.

  Genç beyinlerimizin takım halinde çalışmalarını, toplumsal ve kültürel değerlerimizi korumalarını, bilimsel etik kurallarını göz ardı etmemelerini, hayal gücü,  yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir.

  Talas Belediyesi olarak bu yarışmayı düzenleyerek, yukarıda bahsettiğimiz başarıya bizleri ulaştıracak olan gençlerimize destek olmayı hedefliyoruz.

  Bu yarışmanın temel amacı, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, keşfetmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

  Bilindiği üzere büyük başarıların birçoğunun temelini küçük yeni fikir ve basit araştırmalar oluşturmuştur.

  Proje çalışması yapan birey ve danışman öğretmenlerin projelere başvuruda bulunmadan önce bu rehberi dikkatle okumaları sorunsuz bir başvuru, değerlendirme süreci için çok önemlidir. Proje konusunun seçimi, işlenişi, yazılması, sunumu ve jüri değerlendirilmesi konularında yararlı olabilecek genel bilgiler bu rehberde mevcuttur. Bireylerin yol gösterici uyarılara ve etik kurallara mutlaka uyması gerekir. Bu proje rehberinin, yarışmaya katılacak bireylere ve onlara yardımcı olacak değerli danışmanlara yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize çalışmalarında başarılar dileriz.

       Proje Yarışması Hakkında Genel Bilgiler

         Bu proje yarışması Talas Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okullar, tüm üniversite öğrencileri ve yetişkin bireyler arasında yapılacaktır. 

       Her okuldan en fazla beş adet proje yarışmaya katılabilecektir.

       İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya okulları aracılığı ile katılabilecektir.

       Yetişkin bireyler ve üniversite öğrencileri yarışmaya bireysel olarak başvuracaklardır.

       Üniversite öğrencileri ve yetişkin bireyler için belirlenen jüri heyeti tarafından ön eleme yapılacaktır. Ön elemeyi geçen proje sahipleri hazırlamış oldukları proje sunumlarını yapmak için davet edilecektir. Amaca uygun olduğu düşünülen projeler yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

       Katılımcıların her birine fikir ve projelerinin içerik olarak eklendiği katılım belgesi verilecektir. Bu sayede fikir hırsızlığı engellenmiş olacaktır. 

      Dereceye giren projeler Talas Belediyesi tarafından patenti alınıp, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TUBİTAK) sunulacaktır.  

    Yarışmacılar altı proje kategorisinden istediklerini seçerek yarışabileceklerdir. 

    Proje Kategoriler;

 • Elektrik – Elektronik 
 • Mekanik
 • Ahşap ve Endüstriyel Tasarım
 • Enerji ve Çevre
 • Akıllı Şehirler ve Ulaşım
 • Robotik 

Şeklindedir. 

    Her okulun seçmiş olduğu ilk beş proje ve sunumlar sonucunda proje yarışmasına katılmaya hak kazanan projeler Talas Belediyesi’nin belirlemiş olduğu alanda sergilenip jüri tarafından değerlendirilir. Her eğitim seviyesinde seçilen birinci, ikinci ve üçüncüler ilan edilir, ödülleri takdim edilir.

Bilinmesi Gereken Temel Kurallar

 • Yarışmaya, Kayseri Talas Belediyesi sınırları içerisinde öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve Kayseri’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ve yetişkin bireyler katılabilir. 
 • Yarışmaya her birey yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla dört kişi tarafından hazırlanır. 
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. 
 • Yarışma iki kategori şeklinde olacaktır. 

1.kategori; ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri,

2.kategori; üniversite öğrencileri ve yetişkin bireyler arasında yapılacaktır.

1. kategoride ilkokul ve ortaokul öğrencileri kendi aralarında, lise öğrencileri kendi aralarında değerlendirilecektir.

 • Üniversite öğrencileri ve yetişkin bireyler için danışman şartı yoktur. Bireylerin yarışmaya grup olarak katılması halinde grup temsilcisi belirlenmesi zorunludur. 
 • Okulları aracılığı ile projeye katılacak olan öğrenciler, okulda belirlenen sorumlu danışmanlar tarafından ön elemeden geçecek, ilk beş proje yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır. Bu projelerin raporları belirlenen tarihlerde Talas Belediyesinde ki ilgili personele teslim edilecektir.
 • Üniversite öğrencileri ve yetişkin seviyesinde yarışacak yarışmacılar belirlenen tarihlerde kurula projenin amacına yönelik tanıtım sunumu hazırlamaları zorunludur. Yapılan sunumlar sonrasında başarılı olabileceği düşünülen projeler yarışmaya katılmaya hak kazanacak ve yarışmaya davet edilecektir. Bu süre zarfında projelerin tamamlanması için gereken zaman bireylere verilecektir.
 • Aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer içerikle herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.  

  Proje Yarışmasında Uyulması Gereken Etik Kurallar

    Bu yarışmada, başvurusu yapılan araştırma projelerinin öğrencilerin özgün düşünce ve fikirlerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama özgün bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması gerekmektedir. 

    Bu yarışmaya katılan birey ve danışmanların aşağıda belirtilen bilimsel araştırma etik kurallarına uyması gerekmektedir: 

 • Proje özgün olmalıdır.
 • Proje yarışmaya katılan birey tarafından yapılmalıdır.
 • Konu uzmanından gereğinden fazla yardım alınmamalıdır. 
 • Yarışma içeriği, tarihi ve benzeri konularda Talas Belediyesi gerekli değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler internet sitesi üzerinden bildirilecektir.
 • Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışma proje olarak sunulmamalıdır. 
 • Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşünceleri kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanılmamalıdır. 

  Neden Proje Yarışmasına Katılmalıyım?

       Katılımcıların öğrenme, keşfetme, mevcut bilgi havuzundan ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulup, kullanması, ihtiyaç duyduğu aletleri belirlemesini, seçmesini ve kullanmasını sağlayan bir faaliyettir. 

          Projelerini tamamladıkları zaman bireylerin kendine güvenen, yeteneklerinin farkında, kariyer hedefi olan, hazırlıklı, disiplinli genç bireyler haline gelirler. Hayatta karşılaşacakları her soruna proje mantığı ile yaklaşmayı ve sonuçlandırmayı öğrenmiş olurlar.

  İkinci olarak, proje araştırması sadece bir uygulama değil, kendi kendini doğrulayan ve heyecan verici bir faaliyettir. Bireylerin kişisel önem duygusunu geliştirir. Proje yarışmaları bireylerin kendine olan güvenini artıran ve sorunlara çözüm üretme potansiyelini geliştiren önemli bir faaliyettir.  

   Bireyler için bu yarışmalar fikirlerinin keşfedilmesi, uygulanması, geliştirilmesi için önemli bir basamak olabilir.

 Yaptığımız işi en iyi şekilde yaparsak, bize hiç ummadığınız yerlerden imkân kapıları açılır ve gelecek endişemiz olmaz. Çünkü başarı başarıya yol açar.  

Proje Yarışması Başvuru Adımları

      Başvuruları ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için okullar aracılığı ile yapılacaktır. Üniversite öğrencileri ve yetişkin bireyler Talas Belediyesine müracaat ederek veya www.talas.bel.tr  adresinden yarışmaya başvuru yapabileceklerdir. Katılım için diğer basamaklar yukarıda şartnamede belirtilmiştir.

     Başvuru, Sunum ve Yarışma Tarihleri

Başvurular 21.12.2019-24.02.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarışmaya katılacak olan üniversite öğrencileri ve yetişkin bireylerin rapor teslim, sunum tarihleri; 10.03.2020 / 21.03.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Yarışma final tarihi;

 • Birinci kategori için; 02.05.2020,
 • İkinci kategoride yarışacak bireyler için; 09.05.2020 tarihinde yapılacaktır.

  Ödüller

1. Kategoride yarışacak İlkokul ve ortaokul öğrenciler için; 

 • Birincilik ödülü: Laptop
 • İkincilik ödülü: 3D yazıcı
 • Üçüncülük ödülü: Tablet

1.Kategoride yarışacak Lise öğrencileri için ; 

 • Birincilik ödülü: Laptop
 • İkincilik ödülü: 3D yazıcı
 • Üçüncülük ödülü: Tablet

2. Kategoride yarışacak yarışmacılar için; 

 • Birincilik ödülü: 8.000 TL
 • İkincilik ödülü: 6.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 4.000 TL

       OKUDUM, KABUL EDİYORUM, ONAYLIYORUM