Duyurular

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 06.11.2019 Çarşamba günü saat 15:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Yüzölçümü

(M2)

Bina Yüksekliği

(m)

Taşınmazın Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3) TL

1

Mevlana Mah. Anayurt 6. ETAP Org. Hulusi Akar Bulvarı Ada/Parsel: 1897/3

1.788,12

7,50

Akaryakıt

8.000.000,00

240.000,00

2

Mevlana Mah. Tarif Sk. Çöp Transferi güneyi Ada/Parsel: 1971/1

594,00

50,50

Kütle Parsel

4.000.000,00

120.000,00

3

Mevlana Mah. Şehit Fatih Duman Sk. Seyit Burhanettin Öğrenci Yurdu kuzeyi Ada/Parsel: 1966/1

594,00

50,50

Kütle Parsel

4.000.000,00

120.000,00

4

Yenidoğan Mah. Şule Yüksel Şenler Kız Yurdu Kuzeyi Ada/Parsel: 1582/6

1.924,49

40,50

Özel Sosyal Tesis

2.750.000,00

82.500,00

5

Mevlana Mah. Şht. Nuri Aydın Sağır A.L. Yanı Ada/Parsel: 1030/1

3.054,3

10,75

Ticaret Merkezi

2.500.000,00

75.000,00

6

Mevlana Mah. Şehit Fatih Duman Sk. Çöp transfer istasyonun güneyi Ada/Parsel: 1967/1

2.405,74

10,75

Ticaret Merkezi

2.000.000,00

60.000,00

7

Talas Kapalı Spor Salonu Güneyi Ada/Parsel: 1887/1

2.264,46

7,50

Ticaret Merkezi

1.800.000,00

54.000,00

8

Mevlana Mah. Abdulhamit Han Cami 200 mt Güney Batısı Ada/Parsel: 1889/3

2.122,47

10,75

Ticaret Merkezi

1.700.000,00

51.000,00

9

Mevlana Mah. Talas Anayurt Koop. 100 mt kuzeyi Ada/Parsel: 1886/1

805,56

7,50

Özel Sağlık Tesisi

1.000.000,00

30.000,00

10

Mevlana Mah. Talas TOKİ’nin 300 mt kuzeyi Ada/Parsel: 1884/1

1.615,01

7,50

Ticaret Merkezi

1.500.000,00

45.000,00

11

Mevlana Mah. Anayurt 5. Etap Güney Doğusu Ada/Parsel: 1899/5

1.479,90

7,50

Özel Sosyal Tesis

900.000,00

27.000,00

12

Mevlana Mah. Halef Hoca Mezarlığı 112 Acil arkası Ada/Parsel: 1885/3

749,76

4,75

Ticaret Merkezi

800.000,00

24.000,00

13

Mevlana Mah. Anayurt 6. Etap 100 mt Batısı Ada/Parsel: 1673/3

970,34

10,75

Ticaret Merkezi

750.000,00

22.500,00

14

Mevlana Mah. İzzet Bayraktar Cami 150 mt Doğusu Ada/Parsel: 984/3

788,00

10,75

Ticaret Merkezi

750.000,00

22.500,00

15

Talas Yukarı Mah. İle Reşadiye Mah. Sınırı Şirinevler karşısı Ada/Parsel: 1096/7

1040,03

--

Villa Parseli

380.000,00

11.400,00

16

Talas Yukarı Mah. İsmail Güngör Spor Tesisleri 200mt Dogusu Ada/Parsel: 777/3

1000,39

--

Villa Parseli

350.000,00

10.500,00

Satılacak Parseller İçin Tıklayın...

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,                             

2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü)                                      

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi


C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazlar hakkında mesai saatleri içinde Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.