Duyurular

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen bağ, bahçe ve tarla vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince 5 (beş) yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup I-Sayılı Listedeki taşınmazlar 25.09.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak, II-Sayılı Listedeki taşınmazlar da 26.09.2019 Perşembe günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi her bir mahalle için ayrı ayrı olmak üzere dosya ücreti 25,00 (Yirmi Beş) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

I.SAYILI LİSTE

S.No

Ada No

Parsel No

Ana Taşınmaz Cins Açıklama

Yüzölçümü

Muhammen Bedel (Yıllık)

Geçici Teminat (%3)

AKÇAKAYA

1

1

4595

TARLA

830,00

25,00

0,75

ALAYBEYLİ

2

1

119

123

TARLA

42.088,90

1.269,00

38,07

3

2

102

14

TARLA

6.883,43

207,00

6,21

4

3

112

196

TARLA

16.088,36

485,00

14,55

5

4

112

75

TARLA

7.749,67

234,00

7,02

6

5

115

52

TARLA

9.009,70

272,00

8,16

7

6

115

56

TARLA

3.014,96

91,00

2,73

8

7

120

50

TARLA

13.680,87

412,00

12,36

9

8

107

70

TARLA

11.895,15

359,00

10,77

10

9

112

147

TARLA

12.763,15

385,00

11,55

11

10

102

23

TARLA

19.114,85

576,00

17,28

12

11

102

137

TARLA

41.652,00

1.255,00

37,65

ARDIÇ

13

1

1544

TARLA

4.820,96

145,00

4,35

14

2

1546

TARLA

2.340,94

71,00

2,13

BAŞAKPINAR

15

1

1084

TARLA

2.288,00

69,00

2,07

16

2

1389

1

KANAL

718,27

22,00

0,66

ÇÖMLEKÇİ

17

1

142

195

TARLA

1.829,05

55,00

1,65

18

2

166

16

TARLA

10.619,85

320,00

9,60

19

3

140

28

TARLA

1.626,67

49,00

1,47

20

4

140

31

TARLA

2.759,67

83,00

2,49

21

5

163

1

TARLA

10.818,17

326,00

9,78

22

6

171

73

TARLA

8.993,00

271,00

8,13

23

7

171

79

TARLA

3.558,31

107,00

3,21

24

8

142

104

TARLA

8.760,62

264,00

7,92

25

9

146

12

TARLA

6.448,85

194,00

5,82

26

10

151

3

TARLA

6.547,01

197,00

5,91

27

11

151

7

TARLA

3.917,71

118,00

3,54

28

12

171

132

TARLA

6.131,33

185,00

5,55

29

13

172

80

TARLA

2.524,92

76,00

2,28

30

14

146

7

TARLA

3.535,28

107,00

3,21

31

15

173

10

TARLA

11.767,07

355,00

10,65

32

16

146

34

TARLA

7.747,27

234,00

7,02

33

17

155

58

TARLA

4.524,71

136,00

4,08

34

18

142

229

TARLA

4.318,98

130,00

3,90

35

19

155

49

TARLA

8.030,00

242,00

7,26

36

20

172

49

TARLA

2.058,11

62,00

1,86

37

21

163

23

TARLA

4.431,52

134,00

4,02

38

22

148

9

TARLA

1.524,51

46,00

1,38

39

23

173

82

TARLA

8.964,26

270,00

8,10

40

24

159

58

TARLA

7.449,19

225,00

6,75

41

25

169

37

TARLA

5.004,14

151,00

4,53

42

26

169

68

TARLA

3.731,44

112,00

3,36

ENDÜRLÜK

43

1

716

TARLA

7.875,00

237,00

7,11

44

2

642

TARLA

16.000,00

482,00

14,46

45

3

676

TARLA

9.550,00

288,00

8,64

46

4

163

TARLA

6.050,00

182,00

5,46

47

5

206

ELMA BAH

10.400,00

313,00

9,39

48

6

215

TARLA

6.150,00

185,00

5,55

49

7

257

TARLA

5.750,00

173,00

5,19

CEBİR

50

1

159

23

TARLA

5.702,91

172,00

5,16

51

2

140

14

ÇAYIR

5.292,84

160,00

4,80

52

3

159

95

TARLA

10.922,31

329,00

9,87

53

4

148

68

TARLA

587,44

18,00

0,54

ÇATAKDERE

54

1

819

TARLA

20.000,00

603,00

18,09

.

II.SAYILI LİSTE

S.No

Ada No

Parsel No

Ana Taşınmaz Cins Açıklama

Yüzölçümü

Muhammen Bedel (Yıllık)

Geçici Teminat (%3)

KOÇCAĞIZ

1

1

149

90

TARLA

13.446,00

405,00

12,15

2

2

148

114

TARLA

2.488,43

75,00

2,25

3

3

138

15

TARLA

24.674,04

744,00

22,32

SOSUN

4

1

514

TARLA

58.200,00

1.754,00

52,62

5

2

543

TARLA

7.300,00

220,00

6,60

6

3

601

TARLA

101.200,00

(61.000,00 m2'si)

1.839,00

55,17

7

4

782

TARLA

11.100,00

(6.500 m2'si)

196,00

5,88

8

5

803

TARLA

26.900,00

811,00

24,33

9

6

833

TARLA

9.700,00

292,00

8,76

10

7

836

TARLA

10.800,00

326,00

9,78

11

8

124

TARLA

10.300,00

310,00

9,30

12

9

128

TARLA

29.900,00

(21.000 m2'si)

633,00

18,99

13

10

40

BAHÇE

68.700,00

2.071,00

62,13

14

11

116

TARLA

31.500,00

949,00

28,47

15

12

211

TARLA

2.500,00

75,00

2,25

16

13

503

TARLA

60.000,00

1.808,00

54,24

17

14

577

TARLA

4.000,00

121,00

3,63

18

15

816

TARLA

3.700,00

112,00

3,36

19

16

841

TARLA

16.300,00

491,00

14,73

20

17

805

TARLA

28.900,00

(15.000 m2'si)

452,00

13,56

21

18

521

TARLA

18.900,00

(7.250 m2'si)

219,00

6,57

22

19

363

TARLA

9.500,00

(1.900 m2'si)

57,00

1,71

SAKALTUTAN

23

1

294

TARLA

6.000,00

181,00

5,43

SÜLEYMANLI

24

1

243

TARLA

9.900,00

298,00

8,94

25

2

926

TARLA

10.200,00

307,00

9,21

26

3

981

TARLA

15.600,00

470,00

14,10

27

4

702

TARLA

18.650,00

(11.000 m2'si)

332,00

9,96

YAZYURDU

28

1

717

TARLA

6.950,00

209,00

6,27

29

2

249

TARLA

3.250,00

98,00

2,94

YAMAÇLI

30

1

1015

TARLA

6.000,00

181,00

5,43

31

2

867

TARLA

3.475,00

105,00

3,15

32

3

232

TARLA

16.250,00

490,00

14,70

33

4

1197

TARLA

2.400,00

72,00

2,16

34

5

1130

TARLA

4.800,00

145,00

4,35

35

6

434

TARLA

5.650,00

170,00

5,10

36

7

451

TARLA

3.550,00

107,00

3,21

37

8

465

TARLA

1.100,00

33,00

0,99

38

9

569

TARLA

6.025,00

182,00

5,46

39

10

1097

TARLA

5.400,00

163,00

4,89

40

11

649

TARLA

5.500,00

166,00

4,98

MENGÜÇEK (YAZILI)

41

1

1045

TARLA

6.400,00

193,00

5,79

42

2

934

TARLA

5.400,00

163,00

4,89

43

3

464

TARLA

9.000,00

271,00

8,13

44

4

555

TARLA

8.000,00

241,00

7,23

45

5

572

TARLA

2.400,00

72,00

2,16

46

6

612

TARLA

5.800,00

175,00

5,25

47

7

648

TARLA

7.000,00

211,00

6,33

48

8

695

TARLA

4.400,00

133,00

3,99

49

9

275

TARLA

6.300,00

190,00

5,70

50

10

308

TARLA

7.200,00

217,00

6,51

51

11

881

TARLA

8.000,00

241,00

7,23

ÖRENCİK

52

1

821

TARLA

11.100,00

335,00

10,05

YUKARI TALAS

53

1

308

3

TARLA

663,96

20,00

0,60

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

2-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge (e-devlet üzerinden),

3-) Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

5-) Dosya alındı makbuzu

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,

2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)                                   

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

5-) Dosya alındı makbuzu


C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) İhale bedeli her yıl Ekim ayı içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar hakkında mesai saatleri içinde bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.