Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü

Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü

Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmalar yapmak. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2019 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2018 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2017 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR
  • Müdür
  • Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Şefi
  • Kalite Yönetim Uzmanı
  • Kamuoyu Araştırmaları Uzmanı
  • Büro Personeli
TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
30.11.2018 Yönergeler İç Kontrol Sistemi Yönergesi
3.10.2018 Stratejik Plan Revize Stratejik Plan-II 2015-2019
3.10.2018 Performans Programı Performans Programı 2019
24.9.2018 Kalite Yönetim Sistemi Hassas Görevler Prosedürü
1.6.2018 Kalite Yönetim Sistemi Kalite Politikamız
17.4.2018 Kalite Yönetim Sistemi Risk Yönetimi Prosedürü
26.2.2018 Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7.9.2017 Yönetmelik Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
7.9.2017 Yönetmelik Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Yönetmeliği
10.5.2017 Yönergeler Ön Mali Kontrol Yönergesi
30.12.2016 İç Kontrol Sistemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2017-2019
13.7.2016 Stratejik Plan Revize Stratejik Plan 2015-2019
2.2.2015 Yönetmelik Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1.1.2015 Stratejik Plan Stratejik Plan 2015-2019
17.4.2014 Yönergeler İmza Yönergesi
31.7.2009 Yönetmelik Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
5.7.2008 Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
17.3.2006 Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
17.2.2006 Yönetmelik Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
24.12.2003 Kanun 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
7.7.1993 Yönetmelik Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
16.5.1988 Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
20.12.1982 Yönergeler Brifing Yönergesi

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

21
NİS, 2019