×
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Orhan YILMAZ
Müdür

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri

Bulaşıcı hastalıkların ilçemiz, ilimiz, ülkemiz veya dünya geneli salgın olduğu durumlarda, Sağlık Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak halkın yaşadığı binalarda, eğitim gördüğü okullarda, ibadet ettiği camilerde, hastaların muayene ve tedavi olduğu Sağlık kuruluşlarında ve ilaç aldığı eczaneler ile toplu taşıma araçlarında koruyucu sağlık hizmeti vermek hijyen ve dezenfeksiyon işlerini yapmak.

             Zararlı Haşeratla ve Vektörlerle Mücadele

Halka açık ve umumi yerlerde; enfeksiyon nedeni olan, bir mikroorganizmayı ve parazit bir canlıyı vücudunda barındıran başta insanlar olmak üzere başka canlılara bulaşmasına vesile olan taşıyıcı, sinek, sivrisinek, bit, pire, kene, fare, hamam böceği, vb. vektörlerle mücadele etmek. Çevreye duyarlı Biyosidal ilaçlar temin etmek ve düzenli olarak ilaçlama hizmetlerini yapmak. Belediyeye ait mezarlıklarda yabancı ot, hastalık ve zararları ile ilgili bakanlık tarafından çıkarılan mevzuat kapsamında zirai mücadele teknik talimatlarına uygun olarak alanda mücadele etmek.

 Başıboş Hayvanların Toplanması ve Pati Evinde Bakıma Alınması

Büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde, 5199 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Uygulama yönetmeliği çerçevesinde, aşısız ve küpesiz başıboş köpeklerin toplanması, zararsız hale getirilmesi, yaralı ve hasta kedi ve köpeklerin taşınması. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesi barınağında tedavilerinin yapılmasının sağlanması.  Hasta, yaşlı ve güçten düşmüş köpeklerin Pati evinde bakımlarının yapılması. Başta köpek ve kediler olmak üzere doğadaki yaban hayvanları da dâhil tüm canlar için uygun besleme noktaları oluşturulması, gıda konulması gibi işleri yürütmek.

            İş yerleri Ruhsat ve Sağlık denetimleri

Mesken ruhsatları verilirken sıhhi yönden uygun olup-olmadığını kontrol etmek.

          Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Vatandaştan gelen hizmet taleplerinin (cenaze nakil hizmetleri, çadır, masa, sandalye, mezar yerinin hazırlanması vb.) yerine getirilmesinin sağlanması. İlgili birimlerle koordinasyon kurarak cenaze taşıma, yıkama, mezar yerinin açılması defin için ve mezarlık alanlarının bakım onarımının sağlanması.  Mezarlıklardan mezar almak isteyen ve ücretini yatıran vatandaşlara Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi'ni verilmesi, Ölüm ve mezar bilgilerinin mezarlık kayıt defterine işlenmesi, ölüm belgeleri ve mezar yeri tahsis belgelerinin arşivlenmesi. Herhangi bir salgın hastalık durumunda bulaşıcı hastalıktan vefat edenler için; Bulaş riskine karşı her türlü tedbiri almak, yasal talimatlar doğrultusunda, yıkama, kefenleme, taşıma ve defin işlemini gerçekleştirmekle yetkili ve sorumludurlar.

 

 


 HABERLER