HIZLI MENÜ
 
KULLANICI REHBERİ
 

Uygulama İmar Planı

İlçe Adı
Konusu
Karar Tarihi
Karar No
Onay Tarihi
Askı Çıkış
Askı İniş
Askı Durum
İmar Planı
TALASTalas ilçesi, Kamber Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1 pafta, 108 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında 'tarım arazisi' olarak planlı bölgede kalmakta olup 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanda ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde güneş enerjisi santrali planlanması talep edilmektedir. (Aysun Enerji)5.09.20179313.10.201726.10.201724.11.2017ASKIDAİncele
TALASTalas ilçesi, Sakaltutan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2362 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ilave imar planları hazırlanarak taşınmaz üzerinde 'Akaryakıt İstasyonu' planlanması istenilmektedir. 7.08.20178813.10.201725.10.201723.11.2017ASKIDAİncele
TALASTalas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 33 pafta, 5846 parsel numaralı taşınmaz A-2 nizamlı konut alanı olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın güneyinden geçen 10 metre genişliğindeki yolun 7 metre olarak planlanması talebi4.05.2017556.09.201711.09.201710.10.2017INDIİncele
TALASBelediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Talas ilçesi merkez mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planı Çalışması 4. etabı.8.06.20177722.08.201724.08.201722.09.2017INDIİncele
TALASTalas ilçesi, Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 37 pafta, 154 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında A-2 nizamlı konut alanı olarak planlı olup, söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının çekme mesafesinin yeniden düzenlenmesi talebi.2.05.20174826.07.20177.08.20176.09.2017INDIİncele
TALASBelediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Talas ilçesi merkez mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planı Çalışması 8. etabı.8.06.20178126.07.201727.07.201725.08.2017INDIİncele
TALASBelediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Talas ilçesi merkez mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planı Çalışması 7. etabı.8.06.20178026.07.201727.07.201725.08.2017INDIİncele
TALASBelediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Talas ilçesi merkez mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planı Çalışması 6. etabı.8.06.20177926.07.201727.07.201725.08.2017INDIİncele
TALASBelediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Talas ilçesi merkez mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planı Çalışması 5. etabı.8.06.20177826.07.201727.07.201725.08.2017INDIİncele
TALASBelediyemizin 20.04.2015 tarihli “Kayseri İli Talas İlçe Belediyesi Sınırları İçerisinde 1/1000 Ölçekli, İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Uygulaması, Hali Hazır Harita ve Jeolojik Etüt Yapımı” ihalesi kapsamında çalışmaları tamamlanan Talas ilçesi merkez mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planı Çalışması 3. etabı.8.06.20177626.07.201727.07.201725.08.2017INDIİncele