HIZLI MENÜ
 
KULLANICI REHBERİ
 

YöneticilerDr. H. Mustafa PALANCIOĞLU
Belediye Başkanı
A. Rıza KARAKULLUKÇU
Başkan Yardımcısı
karakullukcu@talas.bel.tr
Ahmet YALÇIN
Başkan Yardımcısı
ahmet.yalcin@talas.bel.tr
İlker SÜLEV
Başkan Yardımcısı
ilker.sulev@talas.bel.trAhmet ÇİMEN
Zabıta Müdürü
ahmet.cimen@talas.bel.tr
zabita@talas.bel.tr
Ali ÇOBAN
Mali Hizmetler Müdürü
ali.coban@talas.bel.tr
malihizmetler@talas.bel.tr
Atila ŞAHİNKAYA
Temizlik İşleri Müdürü
atila.sahinkaya@talas.bel.tr
temizlikisleri@talas.bel.tr
Bülent TÜREMİŞ
Plan ve Proje Müdürü, Yapı Kontrol M.V.
bulent.turemis@talas.bel.tr
planproje@talas.bel.tr
yapikontrol@talas.bel.tr
Erol TAŞ
İmar ve Şehircilik Müdürü
erol.tas@talas.bel.tr
imarsehircilik@talas.bel.tr
Furkan ERGÜNEŞ
Etüt Proje Müdürü
furkan.ergunes@talas.bel.tr
etudproje@talas.bel.tr
M. Ali ÇETİNKAYA
Strateji Geliştirme Müdürü , İnsan Kaynakları M.V.
stratejigelistirme@talas.bel.tr
malicetinkaya@talas.bel.tr
Metin KAŞ
Yazı İşleri Müdürü
metin.kas@talas.bel.tr
insankaynaklari@talas.bel.tr
Metin Sami DOĞRAMACI
Fen İşleri Müdürü
ms.dogramaci@talas.bel.tr
fenisleri@talas.bel.tr
Mustafa TÜMGÜÇ
Özel Kalem Müdürü
mustafa.tumguc@talas.bel.tr
Önder TOPAKTAŞ
Destek Hizmetleri Müdürü, Kültür ve S.İşler M.V.
onder.topaktas@talas.bel.tr
destekhizmetleri@talas.bel.tr
Özlem DOĞRAMACI
Hukuk İşleri Müdürü
ozlem.dogramaci@talas.bel.tr
hukukisleri@talas.bel.tr
Ramazan BAKIR
Park ve Bahçeler Müdürü
ramazan.bakir@talas.bel.tr
parkbahce@talas.bel.tr
Uğur BENLİ
Kentsel Tasarım Müdürü
ugur.benli@talas.bel.tr
kentseltasarim@talas.bel.tr
Yaşar BAĞIRGAN
Sağlık Hizmetleri Müdürü
yasar.bagirgan@talas.bel.tr
Yusuf ONAT
Ulaşım Hizmetleri Müdürü , İşletme M.V.
yusuf.onat@talas.bel.tr
ulasimhizmetleri@talas.bel.tr
isletme@talas.bel.tr
Zafer AKPINAR
Muhtarlıklar Müdürü
zafer.akpinar@talas.bel.tr
muhtarliklar@talas.bel.tr